PKB w Polsce, a WIG20

0
588

PKB w Polsce, a WIG20

Dzisiejsze istotne wydarzenie makro: Produkt Krajowy Brutto Polski (10:00)

Dziś o godzinie 10:00 poznamy wstępne wartości PKB Polski. Produkt Krajowy Brutto to odczyt ukazujący końcowy wynik działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Uściślając jest to ostateczna wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju (w tym przypadku Polski), w konkretnym czasie. PKB pozwala ocenić wielkość gospodarki.

Wartości odczytów:

  • PKB (r/r) – poprzednio: 3,9%; prognoza: 2,7%.

Wpływ dzisiejszych danych na rynki powiązane z gospodarką naszego kraju będzie bardzo duży. W tym wpisie skupię się na analizie indeksu WIG20, pod kątem dzisiejszego wskaźnika makro.

Dane zgodne z prognozami bądź lepsze (a także o wartości poprzedniej) mogą wywołać falę optymizmu wśród inwestorów, a to zwiększy szanse na powrót do wzrostów na WIG20. Jest to możliwe po przetestowaniu potencjalnego podwójnego setupu geometrycznego (jeżeli nie zostanie zanegowany luką cenową, gdyż wpis tworzony jest przed godziną 8:00). Geometryczna korekta pędząca oraz korekta prosta 1:1 swoje zakończenie posiadają w okolicach kursu 2050. Ten obszar może stanowić bardzo ważną zaporę popytową dla naszego rodzimego indeksu.

WIG20, interwał H1

PKB w Polsce, a WIG20

Gdyby wspomniany setup prowzrostowy został wybity dołem (przez gorsze dane, albo lukę cenową), wariant alternatywny dotyczy niebieskiego układu geometrycznego z H4, który swoje zakończenie posiada w pobliżu poziomu cenowego 1986. W tej lokalnej strefie wsparcia jest możliwość na wzrost zaangażowania byków. Choć należy pamiętać, że jest to scenariusz już trochę bardziej rozległy w czasie.

WIG20, interwał H4

PKB w Polsce, a WIG20

Jeżeli dane okażą się gorsze od prognoz możliwe są dalsze spadki na WIG20. Wysoce prawdopodobne jest powstanie przynajmniej większej korekty, która zakończyć się może nawet we wspomnianym obszarze przy kursie 1986 (układ z H4). Istnieje szansa, że przed danymi na polskim indeksie będą widoczne wzrosty. W takiej sytuacji po gorszych danych, powrót do spadków może nastąpić po zaksięgowaniu lokalnej geometrycznej korekty pędzącej. Ten potencjalny setup jest dobrze widoczny na interwale M15. Zakończenie na ten moment wypada w pobliżu poziomu 2077 i zniesienia 50%. W razie wybicia nowych dołków, należy pamiętać, by zaktualizować położenie drugiego prostokąta i siatki Fibonacciego, by zakończenia posiadały aktualne położenie.

WIG20, interwał M15

PKB w Polsce, a WIG20

Zapamiętaj!

Analiza fundamentalna bardzo często idzie w parze z analizą techniczną.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynik.

Poprzedni artykułDane makro na 31.01.2017
Następny artykułDywersyfikacja na forexie? Pokażemy Ci jak to zrobić z głową! Dzisiaj o 18:30!
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.