Poranny komentarz makro

0
499

Poranny komentarz makroStany Zjednoczone

Piątkowym wydarzeniem dnia była publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy. W oczekiwaniu na te publikacje, pomimo optymistycznych prognoz, nie widać było jednak na początku i w trakcie sesji londyńskiej siły do umocnienia dolara, co mogło wskazywać na to, że część uczestników rynku spodziewała się jednak słabszego raportu. Większość analityków oczekiwała jednak dobrych danych. Również członkowie Fed w swoich ostatnich wystąpieniach deklarowali, że kondycja rynku pracy pozostaje dobra. Prognozowano wskaźnik wzrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w ilości 234 tys. etatów, wobec wzrostu na poziomie 329 tys. etatów w poprzednim okresie. Wynik był jednak lepszy od prognozowanego, ponieważ przybyło 257 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Jednocześnie nieznacznie wzrosła ogólna stopa bezrobocia w USA do poziomu 5,7%, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał, że w styczniu stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 5,6%.

Kluczową kwestią w USA pozostają jednak płace. Konsensus rynkowy zakładał, że w styczniu wskaźnik pokazujący przeciętne zarobki (Przeciętny Godzinowy Zysk) wzrośnie o 0,3%  w ujęciu miesięcznym, dynamika wynagrodzeń wyniosła jednak 0,5% m/m. oraz najprawdopodobniej o 1,7% r/r. Po słabym grudniowym odczycie, przeciętne zarobki w ujęciu miesięcznym wzrosły, jednak ważne jest to, czy nadal obserwowana będzie dynamika wzrostu tego wskaźnika w skali roku. Reakcja rynku na te dane była bardzo pozytywna dla waluty amerykańskiej. Para EURUSD zniżkował o 100 pipsów, do poziomu 1,1360, o tyle samo wzrosły notowania USDJPY – do 118,30. Jednocześnie na złocie zanotowaliśmy po tych publikacjach silne spadki. Solidne dane z rynku pracy podtrzymały perspektywę zacieśnienia polityki pieniężnej przez rezerwę federalną, a co zatym idzie umocniły dolara.

 Kanada

Wraz z danymi z rynku amerykańskiego opublikowane zostały także dane z rynku pracy w Kanadzie. Po słabszych grudniowych odczytach, analitycy prognozowali, że stopa bezrobocia ustabilizuje się na poziomie 6,7%,  jednak wartość tego wskaźnika okazała się nieco lepsza od oczekiwań i wyniosła 6,6%. Zaskoczyły także dane dotyczące zatrudnienia, gdzie oczekiwano wzrostu o  5 tys., podczas gdy odczyt pokazał wzrost za miesiąc styczeń o 35,4 tys. W trakcie publikacji powyższych danych CAD umocnił się na parze CADUSD o 120 pipsów do poziomu ceny 1,2498. Dzięki wzrostom cen ropy i lepszym danym, od kilku dni obserwujemy regularne umacnianie się dolara kanadyjskiego.

 Australia

W trakcie piątkowej sesji azjatyckiej,  po zaskakującej decyzji RBA o obniżce stóp procentowych o 25 pb., która miała miejsce kilka dni temu, zostały opublikowane notatki z grudniowego posiedzenia Banku Rezerw Australii. RBA obniżył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji na ten rok. Ponadto bank oczekuje, że dynamika wzrostu gospodarczego Australii będzie pozostawać poniżej trendu. Dolar australijski pozostawał stabilny w reakcji na publikację protokołu, jednak presja na walutę australijską może się utrzymywać, jako że rynek oczekuje co najmniej jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w przeciągu kolejnych dwunastu miesięcy.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułPozytywne zaskoczenie w USA
Następny artykułSkrót video z minionego wtorku
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.