Poranny komentarz makro

0
419

Poranny komentarz makroPolska

W sprawozdaniu z ostatniego posiedzenia RPP podano, że podczas lipcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej uznała, iż w kolejnych latach prawdopodobny jest stopniowy wzrost inflacji w kierunku celu, ale nie ma zagrożenia przekroczenia celu inflacyjnego w średnim terminie. Wedlug tego dokumentu „jednocześnie projekcja i prognozy zewnętrzne wskazują, że wzrost gospodarczy w kolejnych latach będzie zbliżony do potencjalnego i nie powinien prowadzić do pojawienia się nierównowag w gospodarce”. Dodatkowo na rynku pracy utrzymuje się dobra sytuacja, której nie towarzyszy jednak wzrost presji płacowej. „W takiej sytuacji, a także uwzględniając to, że wraz z prognozowanym wzrostem dynamiki cen będzie się obniżał poziom realnych stóp procentowych, uzasadniona jest stabilizacja poziomu nominalnych stóp procentowych na obecnym poziomie” zanotowano.

Zdaniem niektórych członków Rady przy utrzymaniu nominalnych stóp na niezmienionym poziomie i stopniowym wzroście dynamiki cen, realne stopy procentowe mogą w przyszłym roku zbliżyć się do zera. Ponadto członkowie ci wyrażali opinię, że niska dynamika cen energii i żywności maskuje presję płacową w gospodarce i zawyża saldo obrotów bieżących, przez co  wraz z ustąpieniem szoków powodujących niskie ceny surowców i żywności w gospodarce mogą zacząć narastać nierównowagi makroekonomiczne. Z tych względów w kolejnych kwartałach uzasadnione może być ich zdaniem rozważenie podwyższenia stóp procentowych – podano w sprawozdaniu.

W trakcie czwartkowej sesji złoty pozostawał relatywnie stabilny wobec zagranicznych dewiz, pomimo początkowej zniżki kwotowań na bazie gorszych nastrojów wokół rynków EM. Nad ranem inwestorzy pozostawali pod wpływem podażowej sesji w Chinach, co przyniosło utrzymanie presji podażowej na PLN. Po południu do głosu doszli jednak kupujący, wspierani stosunkowo jastrzębim komunikatem ze strony RPP. Warto jednak pamiętać, iż dzisiejsze minutes odnosiły się do posiedzenia sprzed ostatnich słabszych danych dot. PKB za II kw., które doprowadziły do zmiany rynkowych oczekiwań co do ścieżki monetarnej w Polsce.

Wielka Brytania

Waluta brytyjska osłabiała się w czwartek po publikacji złych danych odnośnie sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu jedynie o 0,1% w ujęciu miesięcznym wobec oczekiwanego wzrostu o 0,4% m/m. W skali roku dynamika sprzedaży wyniosła 4,2%, mniej niż zakładał konsensus rynkowy na poziomie 4,4%. Dane wpisują się w oczekiwania rynku co do przesunięcia terminu podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Stany Zjednoczone

W czwartek liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych rośnie już czwarty tydzień z rzędu. Tym niemniej poziom 277 tys. utrzymuje się poniżej psychologicznej bariery 300 tys. i czyni to już przez 24 tygodnie, czyli najdłużej od ponad 15 lat. Zresztą niewielki wzrost o 4 tys. to kosmetyka. Dane są więc bardzo dobre i to od bardzo dawna. Ta informacja inwestorów już nie interesuje. Teraz najważniejszy będzie comiesięczny raport z rynku pracy za sierpień. Jeżeli będzie bardzo dobry, to obudzi spekulacje co do wrześniowej podwyżki stóp. Czwartkowe dane wpływu na to nie mają.

Dobre były natomiast dane na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym, która wzrosła w lipcu o 2,0% m/m do 5,59 mln z 5,48 mln po korekcie w czerwcu. Negatywnie zaskoczyły natomiast tzw. wskaźniki wyprzedzające Conference Board, które spadły w lipcu o 0,2% m/m. W górę skoczył jednak indeks aktywności w Filadelfii do 8,3 pkt. w sierpniu z 5,7 pkt. w lipcu. Podsumowując inwestorzy nie otrzymali w czwartek danych, które mogłyby szczególnie przemawiać za dolarem. Pomijając, że widoczne są jeszcze echa publikacji środowych zapisków z posiedzenia FED, po których rynek ograniczył prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp do zaledwie 30 może 40%.

W efekcie słabnący dolar doprowadził do wybicia się EURUSD ponad 1,12. Jednocześnie doszło do naruszenia ostatniego maksimum przy 1,1213. Trwałe wybicie ponad 1,1215 może dać argumenty do kontynuacji zwyżki w rejon 1,14.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułWybijamy nowe maksimum na GBPUSD
Następny artykułSilne spadki na niemieckim Daxie
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.