Próba utrzymania trendu na polskiej giełdzie

0
206

Swing wzrostowy

Poniższy wykres przedstawia notowania indeksu WIG20 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Tendencja ta z dużym impetem utrzymuje się do pierwszy sesji czerwcowych. W ten sposób rynek ukształtował maksimum cenowe po kursie 2 270 punktów.

Próba utrzymania trendu na polskiej giełdzie

WIG20 H4

źródło: xStation

Kanał cenowy

Na wykresie WIG20 obserwujemy w ostatnim czasie wyraźny spadek zmienności. Notowania poruszają się wewnątrz kanału cenowego. Nachylenie górnej oraz dolnej bariery jest skierowane nieznacznie do środka. W ten sposób potencjalny zakres dla zmienności powoli się zmniejsza.

W celu uzyskania szybszego sygnału technicznego, prowadzimy poglądową linię lokalnego trendu, która zaznaczona jest kolorem zielonym. Ewentualne zanegowanie jej może posłużyć do zagrania krótkiej pozycji w kierunku dolnej bariery cenowej.