Projekcja korekty prostej AB=CD

0
441

Na rynku NZDUSD na szerokim interwale czasowym dobrze widoczny staje się układ oRGR, w którym zachowana jest symetria względem lewego i prawego ramienia. Zależności te można w skrócie opisać za pomocą LR=PR co oznacza, że położenie tych dołków jest na tym samym poziomie cenowym.

Pierwsze opory wynikają z położenia WLT oraz 50% ostatniej fali spadkowej, co też zostało zaznaczone na poniższym wykresie.

NZDUSD interwał H4

Projekcja korekty prostej AB=CD

Patrząc na wykres w mniejszej skali czasowej H1 należy dodatkowo wyznaczyć potencjalną projekcję cenową opartą na budującej się korekcie prostej AB=CD, z której dodatkowym bardzo ważnym potwierdzeniem jest zewnętrzne mierzenie 161,8% wewnętrznej fali BC całego układu.

Zbiorem wspólnym wszystkich mierzeń jest niebieski obszar w którym grupują się aż trzy ważne poziomy:

  1. 50% ostatniej fali spadkowej
  2. 161,8% zewnętrznego mierzenia fali BC
  3. Projekcja FE100% wyznaczająca równość fal w budującej się korekcie prostej.

NZDUSD interwał H1

Projekcja korekty prostej AB=CD

Ważnym momentem będzie atak ceny bezpośrednio na Cluster FE100% + 161,8% (niebieski prostokąt).


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.