Przewodnicząca FED zostawia wszystkie furtki otwarte

0
533

Przewodnicząca FED zostawia wszystkie furtki otwarteWielu inwestorów czekało na dzisiejsze wystąpienie Janet Yellen, która przedstawiła przed Senacką Komisją Bankową stanowisko FED odnośnie dalszej polityki pieniężnej. Jak się jednak okazało przewodnicząca Rezerwy Federalnej pozostała bardzo ostrożna w swoim przemówieniu jak i odpowiedziach na kluczowe pytania, przez co inwestorzy zrozumieli, że to jeszcze nie dzisiaj padną słowa, które mają przygotować rynek do zbliżającej się decyzji o podwyżce stóp.

Sygnałem do tego, że FED na poważnie zaczyna brać pod uwagę podniesienie stopy procentowej będzie usunięcie ze swojego komunikatu słowa”cierpliwy” jako formy instrukcji wyprzedzającej. Janet dziś jednak podkreśliła, że usunięcie tego zwrotu daje Rezerwie Federalnej jedynie możliwość, a nie konieczność podwyżki stopy na jednym z kolejnych spotkań.

FED utrzymuje także swoje stanowisko, co do tego, że przed pierwszą podwyżką konieczna jest dalsza poprawa na rynku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o płace i wskaźnik uczestnictwa (którego spadek „fałszywie” zaniża stopę bezrobocia). Ponadto zdanie Rezerwy odnośnie inflacji jest bardzo niesprecyzowane, co stwarza duże pole manewru dla dalszej polityki pieniężnej. Najważniejsze są oczekiwania inflacyjne, jednak na nie znaczy wpływ mają notowania ropy, czyżby więc to cena ropy miała określić dalsze działania FED? Bardzo możliwe, gdyż to właśnie ten surowiec zaważył na decyzjach 20 innych banków centralnych, które w tym roku dokonały już poluzowania polityki pieniężnej.

Przewodnicząca FED zostawia wszystkie furtki otwarte

Rysunek 1. US 5y5y forward breakeven inflation rate vs WTI

EURUSD pozostaje w konsolidacji pokazując, że wciąż na rynku panuje niepewność, co do dalszego kierunku. Wyczekiwany impuls może zatem przynieść dzień jutrzejszy (chociaż jest to wątpliwe) kiedy Janet będzie kontynuować swoje wystąpienie przed komisją. Przed Europarlamentem natomiast wystąpi Mario Draghi w związku z raportem rocznym publikowanym przez Europejski Bank Centralny.

Silny ruch wzrostowy wygenerowany został dzisiaj na miedzi – jakie mogą być konsekwencje dla AUDUSD i akcji KGHM’u? Odpowiedź w dalszej części komentarza. Zapraszamy – tutaj.