Rynek GBPUSD przed dzisiejszymi wydarzeniami fundamentalnymi

0
462

Rynek GBPUSD przed dzisiejszymi wydarzeniami fundamentalnymi

Dzisiejsze wydarzenia makro mające wpływ na GBPUSD:

  • Raport o inflacji BoE (godz. 13:00);
  • Decyzja w sprawie stóp procentowych (styczeń, godz. 13:00) – poprzednio: 0,25%; prognoza: 0,25%;
  • Protokół z posiedzenia BoE (godz. 13:00);
  • Przemówienie prezesa Banku Anglii, Marka Carneya (godz. 13:30).

Dziś czeka nas wiele ciekawych wydarzeń fundamentalnych, mających bardzo duży wpływ na rynki powiązane z brytyjską gospodarką oraz walutą tego kraju. O 13:00 poznamy raport Banku Anglii na temat inflacji. W skrócie jest to dokument, który obrazuje gruntowną analizę gospodarczą i odwzorowanie inflacji. Na bazie tych danych tzw. Monetary Policy Committee (MPC) uzasadnia swoje decyzje w sprawie stóp procentowych.
W raporcie można znaleźć szczegółowe informacje o pięciu obszarach związanych ściśle z gospodarką i polityką monetarną:

   • pieniądz i ceny aktywów;
   • popyt;
   • produkcja i podaż;
   • koszty i ceny;
   • średnioterminowe prognozy inflacji i ryzyka.

Dobre prognozy mogą jeszcze bardziej wzmocnić gospodarkę UK oraz funta brytyjskiego. Gorsze dane mogą wzbudzić zaniepokojenie wśród uczestników rynku.

O godzinie 13:00 poznamy oczywiście także decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że pozostaną one na niezmienionym poziomie. Polityka Banku Anglii po Brexicie jest w ostatnim czasie zdecydowanie bardziej zachowawcza. Ewentualna zmiana stóp, wbrew oczekiwaniom większości, może wywołać gwałtowną reakcję zwłaszcza na parach walutowych z funtem brytyjskim. Podniesienie stóp może jeszcze bardziej wzmocnić funta, natomiast obniżenie spowodować, że zmniejszy się popyt na walutę Wielkiej Brytanii.

Warto również pamiętać o protokole z posiedzenia Banku Anglii, w którym znajdzie się uzasadnienie podjętych dziś decyzji. Można będzie tam doczytać się o argumentacji dzisiejszych ustaleń oraz komentarzy na temat bieżącej sytuacji gospodarczej.

W okolicach godziny 13:30 będzie przemawiał prezes Banku Anglii, Mark Carney. Wypowie się na temat dzisiejszych decyzji, gospodarki Wielkiej Brytanii, dalszej polityki monetarnej oraz odniesie się do protokołu z posiedzenia BoE. Podczas tego wydarzenia mogą również paść pytania, na które odpowie Carney. Przemówienie te może mieć bardzo duży wpływ na gospodarkę i walutę UK. Jastrzębi wydźwięk (optymistyczny) może jeszcze bardziej wzmocnić rynki powiązane z gospodarką Wielkiej Brytanii oraz jej walutę. Gołębie przesłanie (pesymistyczne) przyniesie odwrotny skutek. Będziemy mogli zaobserwować osłabienie funta brytyjskiego oraz strach na rynkach Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiam dzisiejszą transmisję live wystąpienia prezesa BoE.

Przemówienie prezesa Banku Anglii, Marka Carneya (godz. 13:30):


Wpływ dzisiejszych wydarzeń fundamentalnych na rynki będzie bardzo duży. W dalszej części tego wpisu skupię się na analizie technicznej pary walutowej GBPUSD, która dziś może zostać wypełniona ze względu na większą zmienność. Należy pamiętać, że bardzo często analiza fundamentalna idzie w parze z analizą techniczną.
Na interwale czasowym D1, popularnie zwanym kablu, zbliżamy się do bardzo ważnej zapory podażowej. Cała ta strefa znajduje się między okrągłym poziomem 1.27000, a 1.28000. Znajduje się tam ostatni szczyt na tej skali czasowej. Dodatkowo jest tam zniesienie 23.6%. Miłośnicy ruchów korekcyjnych mogą również dopatrywać się w tej strefie zakończenie korekty płaskiej. Cały ten obszar może zostać dziś ponownie zaatakowany po lepszych danych i jastrzębich wypowiedziach Carneya. W dłuższym terminie są szanse nawet na wybicie tego technicznego rejonu i próba powrotu do trendu wzrostowego. W takiej sytuacji warto również pamiętać o potencjalnej geometrycznej korekcie pędzącej, w pobliżu współczynnika 38.2%. Te zgrupowanie znajduje się na wysokości kursu 1.31440. Przed „kablem” dwie kluczowe zapory podażowe. Byki czekają na „wsparcie” od Banku Anglii.

GBPUSD, interwał D1

Rynek GBPUSD przed dzisiejszymi wydarzeniami fundamentalnymi

Jeżeli cała dzisiejsza otoczka fundamentalna źle wpłynie na rynki. Stopy zostaną obniżone (lub wzrosną przewidywania o obniżce), prognozy gospodarcze nie będą optymistyczne, a Mark Carney będzie dziś gołębi, to możliwe będzie osłabienie funta brytyjskiego. W takiej sytuacji będzie można zaobserwować odreagowanie w postaci spadków na „kablu”. Na interwale czasowym H4 można wyznaczyć obszar, z którym niedźwiedzie mogą mieć poważny problem. W razie znaczniejszych spadków, próba powrotu do wzrostów może nastąpić w okolicach okrągłego poziomu 1.24000. Znajduje się tam obecnie bardzo silna strefa ZZB (zasady zmiany biegunów), innym znana również jako „schody cenowe”. Dodatkowym potwierdzeniem tego obszaru jest także współczynnik 38.2%. W tym technicznym rejonie wypada zakończenie potencjalnej (zielonej) geometrycznej korekty pędzącej. W ramach tego setupu możliwy będzie powrót do wzrostów.

Warto pamiętać, że ten układ może posłużyć nam przez wiele najbliższych dni, a nawet tygodni, jeśli nie zostanie dziś przetestowany. W ramach tej potencjalnej struktury, możliwe będzie wyznaczanie geometrii przez cały cykl bieżącego impulsu wzrostowego na H4/H1, dopóki nie zostanie ten układ 1:1 zanegowany. W skrócie, zielony układ geometryczny może wielokrotnie obronić obecny impuls wzrostowy, a nawet pozwolić na dołączenie się do niego. Należy systematycznie aktualizować jego położenie w przypadku ustanowienia nowych wierzchołków.

GBPUSD, interwał H4

Rynek GBPUSD przed dzisiejszymi wydarzeniami fundamentalnymi

Zapamiętaj!

Bardzo często na danych makroekonomicznych są wypełniane techniczne układy.

Więcej takich artykułów znajdziesz na: http://www.fiboteamschool.pl/blog/


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynik.

Poprzedni artykułDane makro na 02.02.2017
Następny artykułStrategia Fibonacci Team School na SP500
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.