Scenariusz na otwarcie sesji – WIG20

0
216

Swing wzrostowy

Poniższy wykres przedstawia notowania polskiego indeksu giełdowego WIG20 na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 punktów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 2 158 punktów. Po tym fakcie pojawiła się dominacji strony popytowej. Widoczne maksima wyznaczone zostały podczas sesji poniedziałkowej.

Scenariusz na otwarcie sesji   WIG20

WIG20 H1

źródło: xStation

Pierwsze wsparcie

Wtorkowa sesja osiąga techniczny poziom wsparcia ~ 2 220 punktów. Poziom ten pozostaje aktualny i może stanowić jedną z ciekawszych okazją na środowym otwarciu. Wyznaczona strefa oparta jest na mierzeniu wewnętrznym 38,2% fibo.