Seria BEFORE/AFTER Watch My Chart – korekta AB=CD na USDCHF

0
1757

Wykres 1. Komunikat i wykres Watch My Chart
USDCHF – KOMENTARZ + REAKCJA

Seria BEFORE/AFTER Watch My Chart   korekta AB=CD na USDCHF

Reakcja na czerwony układ geometryczny wyniosła na ten moment ponad 30 pipsów. Układ okazał się skuteczną zaporą podażową wraz z okrągłym poziomem 1.01000. Możliwy jest retest technicznej różowej strefy.

Zapamiętaj!

Geometryczne korekty pędzące stanowią dobrą okazję inwestycyjną w silnych impulsach.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynik.