Seria BEFORE/AFTER Watch My Chart – małe phi + retest na USDCHF

0
895

Wykres 1. Komunikat i wykres Watch My Chart
USDCHF – KOMENTARZ + REAKCJA

Seria BEFORE/AFTER Watch My Chart   małe phi + retest na USDCHF

Reakcja po ponownym teście współczynnika 61.8% wyniosła ponad 110 pipsów. Te zniesienie jest najsilniejszym współczynnikiem wewnętrznym. Warto go stosować w swoich analizach i handlu.

Zapamiętaj!

Retest występuje w około 60% sytuacji rynkowych.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.