Sesja amerykańska na Bitcoinie

0
375

Zmiana kierunku

Poniższy wykres przedstawia notowania głównej waluty cyfrowej – BTC, na interwale 30 minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 5 500 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz ze swingiem wzrostowym. Była to zarazem wyraźna zmiana kierunku po spadkach z początku tygodnia.

Sesja amerykańska na Bitcoinie

BTCUSD M30

źródło: xStation

Utrzymanie trendu

Czwartkowe południe przynosi zwrot notowań, które rozpoczęły lokalne spadki. Tworząca się fala spadkowa odnosi się do scenariusza korekcyjnego AB=CD. W ramach korekty pędzącej wyznaczamy poziom wsparcia dla notowań. Wyznaczona strefa popytowa to poziom cenowy 56 250 dolarów. Realizacja wyznaczonego scenariusza powinna pojawić się jeszcze dziś.