S&P500 – na co powinni uważać kupujący? Gdzie podłączyć się pod wzrosty na indeksie?

0
316

Coś dla sprzedających…

N wykresie S&P500 w interwale 1-godzinowym widoczny jest lokalny układ Nietoperza z pierwszą reakcją na zniesieniu 38.2%. Punkt „C” potencjalnej formacji harmonicznej nie wybił lokalnego dołka 4316. Po aktywacji popytu trwa dosyć dynamiczna fala wzrostowa, która być może tworzy brakujący odcinek CD formacji. Okolice 4406-4408 mogą stanowić okazję dla sprzedających, biorąc pod uwagę wcześniejsze spadkowe reakcje na tym poziomie (strzałki na wykresie).

S&P500   na co powinni uważać kupujący? Gdzie podłączyć się pod wzrosty na indeksie?

S&P 500 H1

Źródło: xStation

…i coś dla kupujących

W szerszej perspektywie H4 pomimo dynamicznej fali wzrostowej szykujemy scenariusz prowzrostowy, ale z niższych poziomów cenowych w okolicach 4270-4290. Strefa ta byłaby wypełnieniem formacji harmonicznej Gartleya (reakcja na poziom 78.6) lub FT Pattern (reakcja na poziom 88.6). Rozstrzygnięcie powinna przynieść sesja amerykańska. Do wypełnienia się tego scenariusza potrzebna jest aktywacja podaży, być może związana z realizacją opcji opisanej wyżej. Wyjście indeksu powyżej punktu „A” potencjalnych formacji neguje opisane scenariusze.

S&P500   na co powinni uważać kupujący? Gdzie podłączyć się pod wzrosty na indeksie?

S&P500 H4

Źródło: xStation