Spojrzenie na rynki przed sesją amerykańską

0
241

Istotne dane makro na dzisiejsze popołudnie:
Godzina 13:00

  • Raport miesięczny OPEC – zawiera informacje na temat najważniejszych kwestii mających wpływ na światowy rynek ropy naftowej i perspektywy rozwoju rynku ropy naftowej na nadchodzący rok. Raport zawiera szczegółową analizę najważniejszych wydarzeń wpływających na tendencje na rynku ropy naftowej na świecie w zakresie popytu i podaży tego surowca, jak również równowagi na tym rynku

Spojrzenie na rynki przed sesją amerykańską

Ropa WTI interwał D1

Godzina 14:30

  • Wskaźnik cen eksportowych, m/m (USA) prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,3%
  • Wskaźnik cen importowych, m/m (USA) prognoza: -0,2%, poprzednio: 0,2%

Godzina 16:00

  • Decyzja w sprawie stóp procentowych oraz raport dotyczący polityki monetarnej (Kanada), prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,5%

Godzina 16:30

  • Zapasy ropy naftowej, prognoza: 0,087M, poprzednio: 1,566M – oczekiwania dzisiejszego odczytu zakładają symboliczny wzrost zapasów. Jeżeli wynik znacząco nie rozczaruje to pozytywny sentyment na WTI powinien zostać zachowany

Godzina 17:15

  • Przemawia prezes BoC, Stephan Poloc (Kanada) – bardzo istotne wystąpienie dla handlujących na dolarze kanadyjskim, z komentarzem do decyzji w sprawie stóp procentowych

Spojrzenie na rynki przed sesją amerykańską

USDCAD interwał H4


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Spojrzenie na rynki przed sesją amerykańską
Oceń ten wpis