Sprawdzamy siłę popytu na Bitcoinie

0
310

Realizacja zysków

Poniższy wykres przedstawia notowania waluty cyfrowej BTC na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 30 000 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 59 000 dolarów. Po tym fakcie to strona podażowa zaczęła dominować na wykresie. Realizacja zysków była bardzo dynamiczna i zniosła blisko 50% początkowej ceny.

Sprawdzamy siłę popytu na Bitcoinie

BTCUSD H4

źródło: xStation

Target wzrostowy

Środowe przedpołudnie to czas kiedy kurs Bitcoina osiąga pierwszy target wzrostowy. Poziom oporu zawiera się we współczynniku Fibonacciego 38,2%. Analizowana strefa podażowa to pułap cenowy 40 500 dolarów. Aby rozważać rozegranie krótkich pozycji konieczne będą sygnały potwierdzające na formacjach świecowych.