Techniczny schemat na rynku GBPUSD

0
251

Trend spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych po kursie 1,3835. Trend spadkowy w większości czasu postępował dość łagodnie, a dynamika pojawiła się dopiero pod koniec października.

Techniczny schemat na rynku GBPUSD

GBPUSD H4

źródło: xStation

Opór

Scenariusz techniczny opiera się obecnie na strefie podażowej 1,3710. Jest to poziom wyznaczony z mierzenia korekcyjnego FE100 i potwierdzony wyraźną biegunowością. Z uwagi na środowe popołudnie, prezentowany schemat powinien stanowić okazję na otwarciu czwartkowej sesji europejskiej.

Techniczny schemat na rynku GBPUSD

GBPUSD H1

źródło: xStation