Umiarkowany sentyment do polskiej waluty – Czy za euro zapłacimy jeszcze więcej?

0
321

Zmiana trendu

W tym artykule weryfikujemy wycenę polskiej waluty w stosunku do euro. Na interwale 4-godzinowym wyznaczamy obszar do analizy, który obejmuje ostatnie 2,5 miesiąca. Nasza uwagę skupiamy przede wszystkim na początku czerwca, kiedy to rynek dokonał zwrotu na północ. Charakter notowań oraz panujący trend wzrostowy można „opisać” w postaci dolnego ograniczenia, które jest dość precyzyjnie bronione. W przeciągu tych kilku tygodni kurs EURPLN wzrósł z okolicy 4,3700 do poziomu 3,4950.

Umiarkowany sentyment do polskiej waluty   Czy za euro zapłacimy jeszcze więcej?


EURPLN H4

źródło: xStation

Czas na wybicie

Wspomniane maksimum jest obecnie mocno zagrożone, ponieważ rynek wykazuje ambicje do dalszych wzrostów. Poziom wierzchołka nie jest też przypadkowy, gdyż opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Pewny jest fakt, że podczas najbliższych sesji, a z dużym prawdopodobieństwem jeszcze w obecnym tygodniu, na wykresie EURPLN pojawi się sygnałowe wybicie w górę lub w dół. W przypadku ruchu na południe będzie mogli mówić o zakończeniu korekty w długoterminowym trendzie spadkowym, natomiast kurs ponad 4,5000 byłby silnym sygnałem popytowym.