WIG20 przed silną zaporą podażową

0
535

Ostatnio widoczna jest silna tendencja wzrostowa na WIG20. Zbliżamy się do okrągłego poziomu 1800. Wcześniej rynek wielokrotnie reagował na ten obszar cenowy. Nakładając siatkę Fibonacciego na największy widoczny impuls spadkowy, na wykresie 1, można uzyskać zniesienie 50%, które wypada w różowym technicznym obszarze.

WIG20, interwał H4

WIG20 przed silną zaporą podażową

Strefa z H4 wygląda interesująco, ale można uzyskać jeszcze dodatkowe potwierdzenie. Na interwale H1 należy nałożyć siatkę Fibonacciego na impuls spadkowy rozpoczynający się od 10 października, aby otrzymać zniesienie zewnętrzne 127.2% w różowym obszarze na wysokości okrągłego poziomu 1800. Ten współczynnik stanowi zakończenie potencjalnej formacji harmonicznej Motyla. Jak widać, techniczny rejon z H4 może okazać się bardzo silną zaporą podażową, która przez dłuższy czas ma szanse powstrzymywać dalsze wzrosty.

WIG20, interwał H1

WIG20 przed silną zaporą podażową

Co jeśli rynek powróci do spadków? W takiej sytuacji należy określić potencjalne miejsce wyhamowania podaży. Możemy określić taki obszar na podstawie prawdopodobnej geometrycznej korekty pędzącej (niebieskie prostokąty) oraz siatki Fibonacciego. W pobliżu poziomu cenowego 1770 znajduje się zakończenie możliwej struktury 1:1 oraz zniesienie 23.6%. Dodatkowo rynek wcześniej reagował na ten obszar cenowy. W ramach biegunowości strefa ta może okazać się silną zaporą popytową (mogą powstać tzw. schody cenowe).

WIG20, interwał H1

WIG20 przed silną zaporą podażową

Jeśli nastąpi dziś wybicie nowych szczytów, należy zaktualizować wykres H1 przesuwając drugi niebieski prostokąt oraz punkt końcowy siatki Fibo na nowe maksima, aby ich poziomy miały aktualne położenie na wykresie.

Warto pamiętać, że przed testem opisanych wyżej potencjalnych miejsc odwrócenia, może powstać markowanie ceny (sztuczny popyt/sztuczna podaż), które będzie miało za zadanie wystraszyć niedoświadczonych traderów.

Zapamiętaj!

Zawsze warto zakładać kilka wariantów, aby móc skutecznie reagować na bieżącą sytuację na rynku.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułMyśl dnia…
Następny artykułMyśl dnia…
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.