Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Wolumen – jeden z najważniejszych sygnałów - co to jest?

Wolumen – jeden z najważniejszych sygnałów - co to jest?

Wolumen – jeden z najważniejszych sygnałów – co to jest?

O ile każdy inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych posługuje się ceną i wartością danego aktywa finansowego, o tyle nie każdy wie, jak ważny w inwestowaniu jest wolumen.

Wolumen – wielkość pozycji

Wolumen jest miarą wielkości handlu i tym samym jedną z najważniejszych informacji dla inwestora, jakie może uzyskać od rynku. W uproszczeniu można stwierdzić, że wolumen to wielkość pozycji handlowej. Dzięki wiedzy o poziomie wolumenu inwestor jest w stanie zobaczyć przede wszystkim płynność, która występuje na danym walorze, a czasem także dokonywać spekulacji, kto – w przypadku akcji spółek notowanych na giełdzie – dokonuje na danym instrumencie finansowych inwestycji. Małe wolumeny charakterystyczne wszak będą dla mniejszych inwestorów indywidualnych, wielkie wolumeny będą już raczej domeną funduszy inwestycyjnych.

Wolumen a obroty – bardzo ważna różnica

Początkujący inwestorzy mogą wpaść w pewną pułapkę polegającą na utożsamieniu wolumenu z obrotami handlowymi. Należy więc podkreślić, że są to dwie oddzielne kategorie. O ile wolumen określa wielkość handlu, o tyle obroty handlowe określają wartość handlu. Jeżeli spółka „A” posiada akcje o wartości 100 złotych, a w danej sesji giełdowej dokonano transakcji na łącznie 100 akcji, to wówczas wolumen obrotu z tej sesji wyniesie wartość 100, a wartość obrotów wyniesie 10000 złotych. Jeżeli spółka „B” posiada akcje o wartości 200 złotych, a w trakcie sesji dokonano transakcji na łączną liczbę stu akcji, to – podobnie jak w przykładzie spółki „A” – wolumen obrotu z tej sesji także wyniesie 100, ale wartość obrotu wyniesie już dwa razy więcej, czyli 20000 złotych.

Pozytywne sygnały wolumenowe

W zakresie analizy technicznej, służącej do interpretacji wykresu danego instrumentu finansowego, wielkości wolumenów odgrywają bardzo istotną rolę. Wolumen może być technicznym sygnałem pozytywnym lub technicznym sygnałem negatywnym. Pozytywny sygnał wolumenowy występuje wówczas, gdy wielkość wolumenu stabilnie się zwiększa. W praktyce oznacza to często większe zainteresowanie danym instrumentem. Jeśli występuje do tego trend horyzontalny, a wolumen intensywnie się zwiększa, to może to oznaczać akumulację, zwiastującą przyszłe wybicie górą.

Negatywne sygnały wolumenowe

Wskaźnik wielkości pozycji oznaczać może w niektórych przypadkach dalsze spadki ceny danego instrumentu. Jednym z przykładów może być sytuacja, gdy wolumen stopniowo maleje w długim terminie. Może to być sygnałem zwiastującym przyszłe powstanie np. formacji long tail.

Co to jest wskaźnik CPI?

Live