Z serii BEFORE/AFTER FxParkiet, GBP/USD.

0
293

Obraz 1. Komunikat z FxParkiet.

Z serii BEFORE/AFTER FxParkiet, GBP/USD.

Obraz 2. Analiza i komentarz, BEFORE

Z serii BEFORE/AFTER FxParkiet, GBP/USD.

Obraz 3. AFTER, reakcja ceny na wyznaczony wcześniej układ.

Z serii BEFORE/AFTER FxParkiet, GBP/USD.

Autor: Rafał Żmijewski


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynik.

Z serii BEFORE/AFTER FxParkiet, GBP/USD.
Oceń ten wpis