Zapory popytowe na Ropie

0
765

Najbliższe lokalne wsparcie na ropie znajduje się przy okrągłej cenie 68$ i składa się z sekwencji harmonicznej o nazwie FT- Pattern.

(Niemniej jednak zalecam dużą ostrożność przy otwieraniu pozycji długich, konsolidacja, która znajduje się przy punkcie ,,D” osłabia moc prognostyczna całego układu).

Zapory popytowe na Ropie

Interwał D1

Mocniejszy węzeł popytowy ulokowany jest niżej i składa się z układu harmonicznego o nazwie Bat wzmocnionego przez symetrię odcinków AB=CD.

Zapory popytowe na Ropie

Interwał D1