Złoto na ważnym poziomie!

0
502

W ostatnim czasie Złoto dotarło do bardzo technicznego obszaru. Strefa ta znajduje się w okolicach psychologicznego poziomu 1200. W pobliżu tego ważnego kursu znajduje się dodatkowo cluster złożony ze zniesień 50% oraz 127.2% na interwale D1. Pierwsza zielona strefa może stanowić bardzo silną zaporę, po przetestowaniu której może mieć miejsce powrót do tendencji wzrostowej (zwłaszcza na niższych interwałach czasowych).
W przypadku kontynuacji spadków, kolejne miejsce, w którym może nastąpić aktywacja popytu, znajduje się w okolicach poziomu cenowego 1180. Wypada tam jeden z najsilniejszych clustrów Fibonacciego, czyli połączenie 618% z 161.8%. Warto pamiętać, że Złoto bardzo mocno respektuje małe phi (61.8%) oraz duże phi (161.8%). Wobec tego takie zgrupowanie poziomów zasługuje na szczególną uwagę.

Złoto, interwał D1

Złoto na ważnym poziomie!

Jeśli rynek zareaguje na wyznaczone obszary to mogą wystąpić silne wzrosty. W takiej sytuacji na rynku może powstać czerwona geometryczna korekta pędząca na interwale H4. Dodatkowym potwierdzeniem tej możliwej struktury jest współczynnik 61.8%. Warto zwrócić uwagę, że nieco niżej wypada także okrągły poziom cenowy 1300. Różowa techniczna strefa (wyznaczona na drugim wykresie) może stanowić solidną zaporę podażową na wyższych interwałach (typu D1/H4).

Złoto, interwał H4

Złoto na ważnym poziomie!

Warto również przyjrzeć się interwałowi H1, ponieważ może dzisiaj tutaj powstać układ geometryczny. Jeśli pierwsza reakcja rynku na wyznaczone strefy będzie znaczna, to istnieje możliwość powstania geometrycznej korekty pędzącej (niebieskie prostokąty). Struktura ta posiada zakończenie w pobliżu zniesienia 23.6% z H1 w strefie ZZB (zasady zmiany biegunów) z H4/D1 – okolice kursu 1240.

W razie wybicia nowych dołków, drugi skopiowany prostokąt należy przesunąć na nowe dołki, aby zakończenie miało aktualny poziom. To samo tyczy się czerwonej siatki Fibonacciego z H1.

Złoto, interwał H1

Złoto na ważnym poziomie!

Zapamiętaj!

Zawsze warto zakładać kilka wariantów, aby móc skutecznie reagować na bieżącą sytuację na rynku.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.