Czy czeka nas kolejna fala wzrostowa na EURUSD?

0
206

Reakcja na poziom wsparcia – fałszywe wybicie?

W szerszej perspektywie na wykresie dziennym widoczny jest poziom wsparcia w okolicach okrągłego poziomu 1.1600. Cena już dwukrotnie reagowała na ten obszar za każdym razem wykonując dość znaczny ruch w górę. Co ciekawe, każda kolejna reakcja na 1.1600 delikatnie pogłębia poprzednie dołki tworząc fałszywe wybicia. Tak jest również w tym przypadku. Obecne spadki wyhamowały po kolejnym reteście okolic 1.16 oraz dotknięciu linii trendu wyrysowanej po lokalnych minimach.

Czy czeka nas kolejna fala wzrostowa na EURUSD?

EURUSD D1

Źródło: xStation

Zapora podażowa na drodze dalszych wzrostów

Przechodząc na wykres H1 widzimy tworzącą się strukturę wzrostową układającą się w sekwencję coraz wyższych szczytów i dołków. Dynamiczne spadki z końca września wyhamowały na ostatniej sesji miesiąca i po krótkiej konsolidacji popyt przejął kontrolę.

Pomiar ostatniej dynamicznej fali spadkowej pokazuje nam reakcję na poziom 38.2 i kontynuację wzrostów. Pozwala to na zbudowanie scenariusza spadkowego w okolicach 1.16750. Znajduje się tam głębokie zniesienie wewnętrzne 88.6. Reakcja na ten poziom wypełniłaby formację harmoniczną Nietoperza. Tym, co dodatkowo wzmacnia ten poziom jako ewentualny opór jest strefa podażowa z końca września, od której rozpoczęły się dynamiczne spadki na parze.

Warto obserwować wielkość korekt spadkowych na H1, gdyż ewentualna reakcja na układ Nietoperza mogłaby być jedynie korektą spadkową przed dalszymi wzrostami.

Czy czeka nas kolejna fala wzrostowa na EURUSD?

EURUSD H1

Źródło: xStation