Czy ponownie wracamy do wzrostów na EURPLN?

0
236

Podwójny szczyt

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wierzchołków cenowych w ostatnim tygodniu listopada. Wtedy to wycena EURPLN oscylowała na poziomie 4,7250.

Czy ponownie wracamy do wzrostów na EURPLN?

EURPLN H4

źródło: xStation

Pierwszy opór

Sesja środowa przyniosła wyraźną podbitkę notowań. Kurs EURPLN ustanowił low cenowe na poziomie 4,5700. W związku z tym wyznaczamy pierwszy poziom docelowy dla kupujących. Scenariusz opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2% oraz FE100. W ten sposób otrzymujemy strefę podażową na poziomie cenowym 4,6300.

Czy ponownie wracamy do wzrostów na EURPLN?

EURPLN H1

źródło: xStation