Czy Ropa WTI będzie respektować analizę techniczną?

0
469

Na interwale H4 Ropy WTI widoczna jest w ostatnim czasie silna tendencja wzrostowa. Najbliższy techniczny opór może wynikać z najsilniejszego zniesienia wewnętrznego jakim jest 61.8%. Małe phi (61.8%) wypada w okolicach kursu 46.90. Warto zwrócić uwagę, że rynek wcześniej reagował już na ten obszar cenowy. Strefa oznaczona różową strefą może stanowić ważną zaporę podażową, zwłaszcza na niższych interwałach czasowych.

Ropa WTI, interwał H4

Czy Ropa WTI będzie respektować analizę techniczną?

Na dyferencjale czasowym H1 w przypadku odreagowania w postaci spadków, może powstać geometryczna korekta pędząca. Jest ona oznaczona ciemnożółtymi prostokątami. Zakończenie tej potencjalnej struktury wypada w okolicach poziomu cenowego 44.35. 

Jeśli nowe maksima zostaną wybite, to należy skopiować drugi żółty prostokąt i przesunąć powstałą kopię na nowy wierzchołek. W ten sposób dolna podstawa tej możliwej struktury geometrycznej będzie posiadała aktualne położenie.

Warto pamiętać, że przed testem opisanych wyżej potencjalnych miejsc odwrócenia, może powstać markowanie ceny (sztuczny popyt/sztuczna podaż), które będzie miało za zadanie wystraszyć niedoświadczonych traderów.

Ropa WTI, interwał H1

Czy Ropa WTI będzie respektować analizę techniczną?

Zapamiętaj!

Geometryczne korekty pędzące stanowią dobrą okazję inwestycyjną w silnych impulsach.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.