Dane z Kanady w centrum uwagi

0
448

Poza wynikami kwartalnymi spółek w Stanach Zjednoczonych, kalendarium makro zawiera się jedynie w odczytach z gospodarki kanadyjskiej. Ostatni miesiąc to nagła i dramatyczna zmiana w podejściu do polityki monetarnej Banku Kanady, który z dość gołębiego stanowiska stał się jastrzębi i dokonał już jednej podwyżki stóp procentowych na drodze do normalizacji polityki monetarnej. Podczas lipcowego posiedzenia Bank Kanady zasygnalizował wręcz gotowość do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych mimo wciąż niskiej inflacji oraz w dalszym ciągu ostrożnych pozostałych głównych banków centralnych. Inflacja pozostaje poniżej celu, a rynek pracy mimo ostatniej poprawy wciąż ma jeszcze przestrzeń do umocnienia. Przedstawiciele BoC są jednak przekonani, że ostatnie spowolnienie związane jest z czynnikami przejściowymi, a ujemna luka popytowa będzie się domykać, co ma spowodowań umacnianie się presji inflacyjnej. Warto więc obserwować reakcję rynku na dzisiejsze dane  inflacji CPI za czerwiec o godzinie 14:30.

Dane z Kanady w centrum uwagi

USDCAD W1

Notowania USDCAD od 3 miesięcy pozostają w silnym trendzie spadkowym. Retoryka z ostatnich tygodni tylko zwiększyła falę kupujących kanadyjską walutę. Obecnie jednak docieramy do silnego wsparcia na poziomie ZZB (1,2500), przy zewnętrznym współczynniku 161,8%. Strefa ta powstrzymywała spadki nieco ponad roku temu i istnieje spore prawdopodobieństwo, że im tym razem spowoduje wyraźną aktywność kupujących, która doprowadzi do stabilizacji notowań. Nie zależnie od reakcji kursu, kolejne istotne dla tej pary walutowej poziomy wypadają na okrągłych, oddalonych o 5 figur strefach. W przypadku wybicia aktualnego wsparcia, będzie to 1,2000, natomiast jeśli obecny poziom doprowadzi do kontry popytowej możemy spodziewać się spokojnych wzrostów do najbliższego oporu dużego rzędu 1,3000.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułMyśl dnia…
Następny artykuł[WEBINAR] Jak połączyć analizę wolumenu z geometrią rynku – 26.07.2017 godzina 19:00
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.