Dolar przed decyzją Rezerwy Federalnej

0
327

Kończące się dziś posiedzenie Rezerwy Federalne zostanie zwieńczone ogłoszeniem decyzji o poziomie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Tym razem po decyzji nie odbędzie się konferencja prasowa, a podwyżka nie wchodzi w grę. Według wykresu „Dots chart” do końca 2018 roku koszt kapitału powinien wzrosnąć 4-krotnie o łącznej wartości 100 punktów bazowych. Okazuje się jednak, że w świetle ostatnich, gorszych danych z gospodarki amerykańskiej prawdopodobieństwo takiego scenariusza oddala się coraz bardziej. Rynek pracy zbliża się do pełnego zatrudnienia. Stopa bezrobocia, która w II kwartale średnio wyniosła 4.4% jest niższa od oczekiwanej przez Fed długoterminowej stopy. Według projekcji z czerwca, „naturalne” bezrobocie dla amerykańskiej gospodarki to 4.6%. To oznacza, że spełniony został już jeden z dwóch mandatów Rezerwy Federalnej, czyli maksymalne zatrudnienie. Nieco na drugim biegunie pozostają wartości inflacji, które rozczarowują w ostatnim czasie. Dla przykładu wskaźnik inflacji bazowej spadł z poziomów 2,3% do 1,7%, a deflator PCE z 1,8% do 1,4% oddalając się od celu na poziomie 2%.

Dolar przed decyzją Rezerwy Federalnej

Dolar Index H1

Spadające prawdopodobieństwo utrzymania tempa podwyżek doskonale odzwierciedla siła amerykańskiego dolara w ostatnich tygodniach. Indeks USD pozostaje w trendzie spadkowym i w lipcu z poziomów 96,30 wyznaczył minima po 93,50. Obecne istotne poziomy z perspektywy interwału H1 to zdecydowanie korekta 1:1 w strefie podażowej 94,20. Wagę poziomu potwierdza układ ZZB, który z dużym prawdopodobieństwem spowoduje wzmożoną aktywność sprzedających w tym obszarze. Do obrony pozostaje też pomarańczowa linia trendu spadkowego, której dopiero trwałe wybicie zmieniłoby pogląd na obecną siłę dolara.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułPrzegląd analityczny live
Następny artykułDane makro 27.07.2017
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.