Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Linia trendu - co to jest?

Linia trendu - co to jest?

Co to jest linia trendu?

Wyznaczanie linii trendu pozwala na zaobserwowanie, z jakim rodzajem trendu – wzrostowym, spadkowym lub horyzontalnym – mamy do czynienia na danym instrumencie i w określonym interwale czasowym. Sprawdzamy, jak wyznaczyć linię trendu!

Linia trendu – definicja

Trend zdaje się być najważniejszym pojęciem analizy technicznej. Zgodnie z definicją linia trendu wyznacza kierunek ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Precyzując, linia trendu pozwala na dostrzeżenie trendu i wyznaczenie jego kanału cenowego. Po wyznaczeniu linii trendu i kanału możliwe jest stwierdzenie, czy dany trend jest trendem spadkowym, wzrostowym, czy też horyzontalnym.

Do czego przydaje się linia trendu?

Umiejętność wyznaczania linii trendu jest niezwykle istotna dla każdego inwestora bez względu na to, czy porusza się on po rynku giełdowym (np. papierów wartościowych i kontraktów terminowych), czy też inwestuje w lewarowane kontrakty CFD – indeksy, surowce lub pary walutowy (rynek Forex).

Dostrzeżenie trendu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży danego instrumentu. Znajomość formowania się i fluktuacji trendów nieodzowna staje się także dla oceny momentów na wejście i wyjście z transakcji.

Statystyki uwidaczniają prawidłowość polegającą na tym, że inwestowanie zgodnie z trendem, czyli np. zawieranie pozycji długich (long, bid, buy) w trendzie wzrostowym lub krótkich (short, offer, sell) w trendzie spadkowym, zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem w przeciwieństwie do sytuacji, w której inwestor lub trader zawiera pozycji wbrew trendowi głównemu.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie spadkowym

Pierwszym rodzajem trendu jest trend spadkowy, zwany też trendem zniżkującym. To taki trend, w ramach którego poziom ceny danego instrumentu staje się coraz niższy. Aby dobrze zobaczyć trend spadkowy, należy wyznaczyć linię trendu. W przypadku trendów spod znaku rynku niedźwiedzia (dominacji podaży) należy wyodrębnić maksima cenowe dla badanego zakresu czasowego. Jeżeli kolejne maksima cenowe (tzw. górki lub szczyty) są niższe względem poprzednich, to prawdopodobnie skutecznie potwierdziło się w ten sposób występowanie trendu spadkowego. Linia trendu spadkowego to linia, która przechodzi przez maksima cenowe, które są coraz niższe.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie wzrostowym

W podobny sposób identyfikuje się trendy wzrostowe (zwyżkujące). Linia trendu wzrostowego musi być poprowadzona przez minima cenowe. Jeżeli trend jest faktycznie wzrostowy, to wówczas każde kolejne minimum cenowe (tzw. dołek) będzie coraz wyższy. Im dłuższy okres występowania takiej tendencji, tym silniejszy i wiarygodniejszy trend. Przykładowo, nagła zmiana trwającego kilka bądź kilkanaście miesięcy trendu jest znacznie mniej prawdopodobna, niż zmiana mniejszego trendu, tygodniowego, który w kontekście głównego trendu jest tylko tzw. mikro trendem.

Kłopotliwy trend horyzontalny, czyli tzw. boczniak

Narastający wielu problemów inwestorom i traderom rynku Forex jest trend horyzontalny, który żargonowo określa się także tzw. boczniakiem. Trend horyzontalny oznacza stagnację i wyrównanie się sił popytu (rynek byka) i sił podaży (rynek niedźwiedzia). Linia trendu horyzontalnego, jak sama nazwa wskazuje, jest względnie pozioma, równa i stała. Występują, rzecz jasna, mniejsze trendy, wzrostowe i spadkowe, jednakże suma summarum w linii trendu horyzontalnego kolejne minima i maksima cenowe pozostają względnie na takim samym poziomie.

Poziomy wsparcia i oporu

Przedstawione powyżej trendy horyzontalne są niezwykle ważne dla wyznaczania stabilnych poziomów wsparcia i oporów. Wsparcia i opory wyznacza się podobnie, jak linię trendu. Linia wsparcia oznacza taki zakres cenowy, którego – przy trendzie wzrostowym – cena nie opuszcza dołem. Poziom oporu przy trendzie wzrostowym będzie historycznie niepokonanym bądź trudnym do pokonania zakresem cenowym. Decyzja o zakupie pozycji długiej (lub zakupie np. papierów wartościowych) na poziomie wsparcia przy trendzie wzrostowym może być niezwykle opłacalna. Należy jednak mieć na uwadze także możliwość odwrócenia trendu. Często odwrócenie trendu powstaje po trendzie horyzontalnym.

Kanały cenowe i średnie kroczące

Aby jeszcze lepiej zrozumieć mechanizm poruszania się ceny warto zapoznać się z kanałami cenowymi (osoby zaawansowane mogą poznać teorię kanałów cenowych Donchiana). Kanał cenowy to obszar cenowy, po którym porusza się cena danego instrumentu. Granicami kanałów są linie trendu, jednak w przeciwieństwie do powyższych przykładów, do określenia kanału wyznacza się zawsze linię górną i linię dolną trendu – bez względu na to, czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy. Wyznaczenie średniej kroczącej sumującej wartości dolnej i górnej linii kanału służy z kolei określeniu wartości średnich dla ceny w danym interwale. Do wyznaczenia kanału cenowego, podobnie zresztą, jak do stworzenia linii trendu, można posłużyć się gotowymi narzędziami analizy technicznej. Doświadczeni traderzy i inwestorzy, zwłaszcza w metodzie price action, potrafią jednak dostrzegać na wykresie kanały, poziomy i linie bez używania jakichkolwiek narzędzi.

Logarytmiczna linia trendu

Istnieje wiele rodzajów linii trendu. Do najprostszych należy linia trendu liniowa, która jest po prostu linią prostą. Nieco bardziej zaawansowana jest logarytmiczna linia trendu, które uwzględnia zmiany. To rodzaj krzywej, dopasowującej się do rosnących lub spadających wartości liczbowych. Logarytmiczna linia trendu rzadko wykorzystywana jest na rynku Forex, a do interpretacji zmian cenowych zwykle wykorzystuje się takie różnego rodzaju średnie.

Wykładnicza linia trendu

Podobnie, jak logarytmiczna, wykładnicza linia trendu także jest krzywą, lecz najbardziej przydaje się wówczas, gdy dane wartości podlegające mierzeniu spadają lub rosną coraz szybciej. Podczas gdy wykładnicza linia trendu powszechnie wykorzystywana jest w badaniach naukowych i statystycznych, w zakresie tradingu stosuje się ją rzadko bądź wcale. Również podobnie, jak w powyższym przypadku, zastępują ją średnie wykładnicze, które są fundamentem także dla wielu narzędzi analizy technicznej, usprawniających obserwację wykresów (np. linia sygnału w MACD).

Sygnały wejścia i wyjścia na podstawie linii trendu

Wyznaczenie linii trendu umożliwia dostrzeganie sygnałów cenowych. Jeżeli w ramach trendu spadkowego kolejne maksimum cenowe przebije linię trendu wyznaczoną przez poziomy poprzednich, regularnie coraz niższych maksimów cenowych, to taką sytuację należy traktować jako pojawienie się sygnału zakupu. Sygnały takie oznaczają, że prawdopodobnie na wykresie zaczyna występować odwrócenie trendu. Analogicznie wystąpienie sygnału sprzedaży (lub zakupu pozycji krótkich w przypadku kontraktów CFD) dla trendu wzrostowego wystąpi wtedy, gdy kolejne minimum cenowe będzie przekraczało dołem linię trendu wzrostowego, opartą na wcześniejszych, coraz wyższych minimach. Chociaż budowanie jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej de facto nie może istnieć bez umiejętności dostrzegania powyższych sytuacji, to przy inwestowaniu należy także pamiętać nie tylko o analizie technicznej – ważna jest także analiza fundamentalna.

Co to jest formacja rgr?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live