Dolar traci na wartości – Docelowy poziom do kupna

0
311

Fala wzrostowa 

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 125 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 113,20. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął wyraźnie zyskiwać na wartości. Tendencja ta obejmuje przede wszystkim drugą połowę ubiegłego tygodnia.

Dolar traci na wartości   Docelowy poziom do kupna

USDJPY M30

źródło: xStation

Wsparcie

Obecne spadki przybliżają kur Ujka do technicznej strefy popytowej. Jest to poziom cenowy, który oparty jest na współczynniku Fibonacciego 38,2%. Interwał 15-minutowym na poniższym wykresie może okazać się najbardziej wygodnym do osiągnięcia dobrego timingu przy ewentualnym zagraniu długiej pozycji z pułapu ~ 113,97.

Dolar traci na wartości   Docelowy poziom do kupna

ETH M1

źródło: xStation