Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Dywersyfikacja – co to jest?

Dywersyfikacja – co to jest?

Co to jest Dywersyfikacja?

Pojęcie odnosi się do sposobu zarządzania kapitałem na rynkach finansowych. Dywersyfikacja oznacza podział środków pomiędzy różne opcje inwestycyjne. Głównym celem tego zabiegu jest ograniczenie podejmowanego ryzyka. Jedna bardzo nieudana inwestycja w portfelu nie doprowadzi do bolesnych strat kapitału, a może być zniwelowana z nawiązką przez pozostałe aktywa. Z drugiej strony mankamentem dywersyfikacji może być ograniczenie zysku przez wymuszony wybór dodatkowych instrumentów do portfela. Jeżeli do naszej flagowej inwestycji dodajemy mało przemyślane aktywa, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, narażamy swój główny pomysł na znaczne straty w przypadku negatywnego scenariusza.

Dywersyfikacja może być stosowana w obrębie jednej lub wielu kategorii aktywów. Rozsądny model powinien polegać na łączeniu inwestycji o różnym poziomie ryzyka. Poczynając od rynku obligacji, przez rynki akcyjne i walutowe. Stopień zaangażowania w poszczególne punkty zależy od indywidualnych predyspozycji inwestora.

Co to jest CCI?

Live