Gaz ziemny w kluczowym miejscu. Co się musi stać, by kurs zmienił tendencję?

0
949

SYTUACJA TECHNICZNA

Od ostatniej aktualizacji, kurs gazu ziemnego (Natgas) znajduje się w ruchu bocznym zamkniętym pomiędzy ceną 2.56 a 2.72 $/uncję. W grze nadal pozostają dwa poziomy cenowe kluczowe dla dalszego zachowania się ceny.

 

Gaz ziemny w kluczowym miejscu. Co się musi stać, by kurs zmienił tendencję?

NATGAS H4

Źródło: xStation

Kurs gazu ziemnego jest w momencie tworzenia się prawego ramienia formacji RGR (głowy z ramionami), której kluczowe punkty zaznaczono na wykresie. Z technicznego punktu widzenia spadek poniżej 2.56 (stanowiącego zniesienie 38,2% całego ruchu wzrostowego) może spowodować zepchnięcie kursu na poziom 2.36-2.38 gdzie możliwa jest strefa wsparcia przed kolejnymi wzrostami. Zbiega się ona ze zniesieniem 61,8% Fibo całego ruchu wzrostowego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo, wzmocnieniem możliwej strefy akumulacji jest zniesienie FE100% ostatniej najdłuższej korekty spadkowej, co może stanowić korektę pędzącą dla ewentualnego dalszego ruchu wzrostowego

Z kolei wybicie górą poziomu 2.72$ będzie zanegowaniem tworzącej się formacji RGR i kontynuacją trendu wzrostowego.

CO WARTO WIEDZIEĆ O GAZIE ZIEMNYM?

Inwestorzy zainteresowani handlem na surowcach skupieni są głównie na ropie naftowej, jednak gaz ziemny może stanowić ciekawą opcję na dywersyfikację portfela. Ze względu na dynamiczne ruchy może być gratką zarówno dla day traderów operujących na krótkich interwałach a także dla inwestorów bardziej długoterminowych wykorzystujących dłuższe trendy i interwały czasowe.

Cena gazu ziemnego może być uzależniona m.in. od pogody ze względu na konieczność ogrzewania mieszkań czy powierzchni biurowych. Inne czynniki wpływające na kurs to warunki rynkowe; spowolniająca gospodarka generuje mniejszy popyt na surowiec. Również polityka gospodarcza (podatki, decyzje monetarne) nie pozostaje bez wpływu na kurs surowca. Rosja, Iran i Katar to trzy kraje o największych złożach gazu ziemnego. Jak wiadomo, wszystkie te kraje są podatne na wydarzenia polityczne i geopolityczne.

Długoterminowo, prawdopodobnie popyt na gaz ziemny będzie rosnąć ze względu na wzrost poziomu życia i konsumpcji zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się.