Harmoniczny charakter tradingu

0
1280

Z całą pewnością niejeden Inwestor angażujący swój kapitał na rynku giełdowym zastanawiał się kiedyś dlaczego cena zatrzymuje się na pewnych poziomach cenowych, tworząc specyficzne sekwencje szczytów, dołków oraz innych technicznych struktur. Z czego wynika takie zachowanie ceny? Czy rynek FOREX to przypadek, chaos, czy wręcz przeciwnie – ukryta geometria, która konsekwentnie realizuje się na wykresach każdego dnia?

Harmoniczny styl handlu wykorzystywany jest głównie na wysoce płynnych i aktywnych rynkach. Na rynku FOREX ta technika inwestycyjna cieszy się coraz większą popularnością oferując szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

Fundamentalnym założeniem Harmonic Tradingu jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli oraz pewnych struktur rynkowych. Zadaniem Inwestora jest identyfikacja układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych. W ten sposób wyznaczyć może istotne punkty zwrotne wynikające z pomiarów zniesień, zasięgów oraz geometrii, zachowując przy tym charakterystyczną dla tej metodologii wysoką precyzję wejścia w pozycję przy minimalnej ekspozycji na ryzyko.

Główną zaletą tego podejścia jest jego sprawdzalność oraz możliwość adaptacji w niemal każdych warunkach rynkowych. Bez względu na to czy analizowany kurs znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy też w konsolidacji, charakterystyczne dla tej techniki układy pojawiają się w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na parę walutową oraz interwał czasowy. Ponadto zastosowanie udoskonalonej analizy cykli giełdowych daje Inwestorowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych prawdopodobnych punktów zwrotnych, co zwiększa precyzję szacowanych obszarów cenowych oraz skuteczność zawieranych transakcji. Harmonic Trading daje Traderom ogromną przewagę w postaci wyznaczania lokalnych ekstremów na rynku, co pozwala na uczestnictwo w potencjalnie rozpoczynającym się ruchu już od samego początku.

Efektywny trading stawia jednak przed Traderem pewne wymagania. Jeżeli chcemy zawierać transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach musimy przede wszystkim zdefiniować nasze cele inwestycyjne. Budując swój indywidualny trading plan powinniśmy skoncentrować się nie tylko na określeniu układów rynkowych oraz precyzowaniu wejścia w pozycję, ale również ustaleniu wyraźnych zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem. Te dwa elementy stanowią nieodłączny element inwestycji warunkujący sukcesy na rynku giełdowym. Podstawowa zasada brzmi:

Decyzje inwestycyjne oparte są na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka – nie na przewidywaniu przyszłości!

Zadaniem Inwestora jest zatem ustalenie z góry jedynego parametru nad jakim ma pełną kontrolę – wielkości dopuszczalnej straty na danej pozycji. Zdefiniowany dla danej sytuacji rynkowej Stop Loss wskaże wartość okazji inwestycyjnej oraz sens angażowania środków w otwarcie transakcji. Należy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z danego układu cenowego spełnia nasze założenia – minimalny poziom ryzyka oraz wysoki poziom potencjalnego zysku.

Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia – tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu. Wynika to ze specyfiki stosowanych w Harmonic Tradingu narzędzi oraz możliwości określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek.

W oparciu o pewne stałe układy geometryczne na przedstawionych wykresach zaznaczone zostały formacje, które charakteryzują się ogromną powtarzalnością. Z punktu widzenia inwestora jednosesyjnego, tego typu styl inwestycyjny może okazać się niezwykle pomocny. Wymagane jest jednak pewne doświadczenie oraz znajomość tych wciąż mało popularnych formacji technicznych.

Harmoniczność ruchów cenowych doskonale obrazuje przedstawiony przykład pary GBPCHF (wykres 1). Jak widać na zaprezentowanym wykresie rynek wielokrotnie realizował struktury korekcyjne oparte o geometrię 100% (co oznacza, że wielkość każdej zaznaczonej zielonym kwadratem korekty charakteryzowała się takim samym zasięgiem cenowym). Warto również zwrócić uwagę na powtarzające się poziomy Fibonacciego 61.8% wskazujące na identyczną głębokość ruchów korekcyjnych w stosunku do ruchu kierunkowego.

Harmoniczny charakter tradingu

Wykres 1 Harmonia układów korekcyjnych – GBPCHF

Dobrym przykładem zasadności stosowania Harmonic Tradingu jest również wykres pary AUDUSD (wykres 2). Oznaczenia poszczególnych odcinków wyraźnie wskazują na geometryczny charakter rynku – nie tylko w kontekście korekt, ale również impulsów głównego trendu.

Harmoniczny charakter tradingu

Wykres 2 Geometria fal – AUDUSD

Podobnych przykładów można wskazać bardzo wiele. Jak jednak w praktyce wyglądają codzienne analizy zwolenników Harmonic Tradingu?

Harmoniczny charakter tradingu

Wykres 3 Analiza rynku – EURUSD

Na wykresie 3 zaobserwować można jeden ze stałych układów cenowych, który jest powtarzalny i charakterystyczny dla silnych oraz wyraźnych trendów. Na rynku popularnego Eurodolara widzimy bardzo mocne spadki w okresie od 25 czerwca 2013 do 9 lipca b.r. W celu określenia właściwego miejsca wejścia w pozycję dokonano pewnych pomiarów, które wynikają z zastosowania charakterystycznych dla Harmonic Tradingu narzędzi Fibonacciego. Wszystkie te działania mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zwrotnych na rynku.

Identyfikacja formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydawać się zadaniem żmudnym dla niewprawionego oka. Jednak wraz z przyrostem doświadczenia zauważymy, że geometria oraz formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często a ich skuteczność, przy sprecyzowanych warunkach rynkowych i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, jest bardzo wysoka.

Fibonacci Team dla 
Harmoniczny charakter tradingu

 

Poprzedni artykułCzy wiesz, że…
Następny artykułDane makro na czwartek 10.04.2014
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.