Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Inside bar - co to jest?

Inside bar - co to jest?

Co to jest Inside bar?

Świeca inside bar

Formacja inside bar jest obok formacji pin barów i outside bar jedną z najczęściej spotykanych na wykresach przeróżnych instrumentów finansowych. Na czym polega? Określana w profesjonalnym języku traderskim jako inside bar jest świecą japońską, która jest odwrotnością innej popularnej świecy – outside bar. Jak pamiętamy, świeca outside bar charakteryzuje się tym, że jej zakres cenowy (zarówno korpus, jak i cienie świecy) jest większy względem świecy ją poprzedzającej. Inside bar można opisać jako lustrzane odbicie outside bar – zakres cenowy tej świecy jest mniejszy względem świecy poprzedzającej. Oznacza to, że jej wartości cenowe nie wykraczają ani „górą”, ani „dołem” poza zakres cenowy poprzedniej świecy.

Z powyższego powodu świecę inside bar określa się często mianem baby candle, czyli z języka angielskiego świecy–dziecka. Z kolei świecę poprzedzającą nazywa się mother candle – święcą–matką. Wynika to z faktu, że baby candle w obrazowy sposób nie wychodzi spoza „objęć” mother candle.

Wraz z tzw. pin barami oraz outside barami świece inside bar są niezwykle istotne przy tradingu, a nawet przy inwestowaniu na rynkach mniej płynnych i dynamicznych niż rynek Forex – np. podczas inwestowania w akcje na giełdach papierów wartościowych. Umiejętność dostrzegania, a następnie interpretowania, świec inside bar może zwiększyć ogólną skuteczność podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podstawową do tego jest doświadczenie w czytaniu wykresów świecowych (zwłaszcza przy użyciu metody „czystego wykresu”, czyli tzw. price action) oraz znajomość tego, co może oznaczać formacja inside bar.

O czym nam mówi formacja inside bar?

Składająca się z dwóch świec formacja inside bar jest tym bardziej wiarygodna, im większa jest pierwsza ze świec, czyli mother candle. W przypadku dotychczasowego trendu wzrostowego wystąpienie formacji inside bar może być sygnałem zmiany trendu. W takiej sytuacji oznacza to wyczerpanie się sił popytu na rzecz wzrastającej dominacji sił podaży, czyli zleceń sprzedaży danego instrumentu finansowego. Adekwatnie względem powyższej zasady formacja inside bar będzie generowała sygnał kupna w momencie, gdy występuje w trakcie trendu spadkowego.

Mimo wszystko sygnały generowane przez formację inside bar nie powinny być interpretowane zero-jedynkowo. Inside bar może bowiem zarówno poprzedzać zmianę trendu, jak i oznaczać kontynuację trendu. Bardzo wiele w tej sytuacji zależy od konkretnego kontekstu.

Formacja świecowa inside bar jako sygnał kontynuacji trendu

Inside bary można interpretować jako swego rodzaju „ciszę przed burzą”. Przykładowo, wystąpienie tej formacji świecowej w trendzie spadkowym oznacza, że rynek „zastanawia się”, w którym kierunku pójść dalej. Gdy pojawia się wzrostowa świeca baby candle, to z jednej strony następuje chwilowe zatrzymanie trendu spadkowego, z drugiej jednak strony może być ono niewystarczające (w przeciwieństwie do pojawienia się formacji świecowej outside bar), aby zmienić trend. W takich okolicznościach inside bary na płaszczyźnie analizy technicznej sugerują więc, że wystąpi kontynuacja głównego trendu, a zatem – zakładając w danym momencie słuszność takiej hipotezy – świeca baby candle w takiej konfiguracji może być dobrym momentem na wystawienie zlecenia sprzedaży (Bid / Sell).

Jakie okoliczności sprawiają, że pojawiająca się formacja świecowa inside bar może bardziej świadczyć o kontynuacji, niż o zmianie trendu? Jednym z ważnych czynników kontekstualnym jest pojawienie się już wcześniej – w ramach dotychczasowego trendu – innych inside barów. Jeżeli regularnie oznaczają one kontynuację trendu, to statystycznie bardziej prawdopodobne staje się, że pojawienie się następnej takiej formacji również będzie to oznaczało.

Nial Fuller i błędy przy interpretowaniu formacji inside bar

Znany australijski trader i inwestor, Nial Fuller, analizując wykresy za pomocą metody price action, wyróżnia trzy podstawowe błędy, które mogą doprowadzić do zguby tradera, który w swojej strategii kładzie nacisk właśnie na sygnały inside bar.

Zdaniem Niala Fullera formację świecową inside bar należy wykorzystywać de facto tylko na wykresie dziennym. Przypomnijmy, że wykres dzienny to interwał D1. Zdaniem autora uwzględnianie inside barów na niższych horyzontach czasowych (H1, M30, M5 itd.) wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Tymczasem pojawienie się formacji świecowej inside bar, zdaniem Fullera i jego strategii opartej na metodzie price action, na wykresie dziennym ukazuje zjawisko konsolidacji na niższych interwałach i jest wiarygodniejsze. Po drugie, korzystając z price action i wykresów dziennych, trader powinien traktować sygnały inside bar jako znaki do zagrywania transakcji zgodnej z panującym na dziennym interwale głównym trendem rynkowym. Ryzyko inwestycyjne staje się wówczas mniejsze niż w sytuacji, gdy rozgrywa się pozycje przeciwko trendowi. Ostatecznie Nial Fuller zaleca także nie stosowanie w strategiach wykorzystujących inside bary zbyt wąskich zleceń stop loss.

 

Prawidłowości zamiast recepty na sukces

Bez względu na sposób wykorzystywania analizy technicznej kierowanie się inside barami powinno być ostrożne. Tego typu formacje świecowe wskazują bowiem na pewne prawidłowości w funkcjonowaniu ruchów cen na danych aktywach, nie należy ich jednak traktować jako gwarantowane wyznaczniki. Inwestowanie wyłącznie w oparciu o formacje inside bar może być zatem bardzo ryzykowne, dlatego zalecane jest wykorzystywanie przy inwestycjach innych narzędzi analizy technicznej – np. wskaźnika RSI, MACD czy oscylatora stochastycznego. Ostateczny sukces zależy także od psychologii inwestowania.

Cena powyżej lub poniżej mother candle

Dostrzegalną i powtarzalną prawidłowością relacji popytu względem podaży staje się jednak sytuacja, w której w trendzie spadkowym cena ulega wybiciu poniżej poziomu ceny pierwszej świecy – mother candle. Podobnie również dostrzega się, że gdy w trakcie trendu wzrostowego pojawia się formacja inside bar w takiej postaci, że cena drugiej świecy przewyższa cenę świecy poprzedzającej, to może to być sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego.

Co to jest linia trendu?

Live