Jak duża będzie ta korekta na Bitcoinie?

0
322

Swing wzrostowy

Poniższy wykres przedstawia notowania głównej waluty cyfrowej – BTC. Horyzont czasowy obejmuje ostatnie kilka sesji i został przedstawiony na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę notowań, która wyznaczyła zakres cenowy mniej więcej 10 000 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od minimum cenowego po kursie 30 300 USD. Na podstawie kolejnych sesji prowadzimy mierzenie Fibonacciego, które będzie podstawą dla technicznych stref.

Jak duża będzie ta korekta na Bitcoinie?

BITCOIN H1

źródło: xStation

Formacja Leonarda

Czwartkowe przedpołudnie przynosi retest strefy wsparcia na Bitcoinie. Wskazany poziom opiera się na współczynniku Fibonacciego 61,8% oraz wcześniejszym dołku ~ 33 900 USD. Obecnie oczekujemy wybicia dołem wskazanej strefy i pogłębiania korekty spadkowej na BTCUSD. W ramach struktury harmonicznej XABCD, kluczową strefą popytową jest dla nas 32 400 dolarów. Opieramy się tutaj na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo, które stanowi punkt D struktury harmonicznej Leonarda.