Komentarz makro

0
442

Strefa Euro

Tydzień rozpoczął się od publikacji lepszych niż oczekiwano danych odnośnie indeksu Ifo z Niemiec. W styczniu zanotowaliśmy  poprawę nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców, czego wyrazem jest wzrost wskaźnika do poziomu 106,7 pkt. z 105,5 pkt., podczas gdy rynek zakładał odczyt na poziomie 106,3 pkt. Wskaźnik oceny obecnej koniunktury w Niemczech wzrósł w styczniu do 111,7 pkt. z 110 pkt. Nieco lepszy niż w grudniu był także subindeks ocen gospodarki w kolejnych sześciu miesiącach. Opublikowane dane wpłynęły na umocnienie się euro, które w w poniedziałek odreagowywało silne spadki zanotowane w poprzednim tygodniu. Na osłabienie waluty wspólnej  średnioterminowo może mieć wpływ także zwycięstwo w greckich wyborach lewicowej SYRIZY oraz niepewność odnośnie kursu i ewentualnej współpracy nowo wybranego rządu ze Strefą Euro.

Stany Zjednoczone

Wydarzeniem tego tygodnia będzie posiedzenie FOMC,  nie będzie przy tym konferencji prasowej, ani publikacji makroekonomicznych, a jedynie uaktualniony komunikat. Istotnym pytaniem pozostaje to, czy Fed nawiąże do kwestii silnego umocnienia się dolara od grudniowego posiedzenia, a także mieszanych danych z gospodarki amerykańskiej. Z wysokim prawdopodobieństwem usłyszymy, że Fed będzie ostrożny w normalizacji polityki pieniężnej. Ewentualnie poruszone czynniki ryzyka, które mogłyby przemawiać za opóźnieniem decyzji o podwyżce stóp procentowych, mogą sprzyjać dalszemu wyhamowaniu spadków na parze EURUSD, ale w krótkim terminie.

 Nowa Zelandia

Warto zwrócić także uwagę na środową decyzją RBNZ w sprawie stóp procentowych. Po ostatnim nieoczekiwanym spadku inflacji CPI w IV kwartale w Nowej Zelandii,  najprawdopodobniej bank zdecyduje się na niezmienianie głównej stopy procentowej, pomimo wcześniejszych sygnałów ze strony prezesa RBNZ Graeme Wheeler o możliwym zacieśnianiu polityki monetarnej. Wydaje się jednak, że w obliczu mocnej stymulacji gospodarczej przez inne banki centralne oraz globalnie niskich, a nawet ujemnych stóp procentowych, utrzymywanych w innych gospodarkach, RBNZ może zaskoczyć również w tym kierunku.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykuł7:30 zbiórka przy wykresach!
Następny artykułDzisiaj spotkanie grupy Basic oraz Advanced
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.