Natgas – możliwe kierunki na najbliższe dni. Gdzie podłączyć się do panującego trendu?

0
879

Natgas pod względem technicznym charakteryzuje się długimi ruchami kierunkowymi. Od końca października nastąpiła istna eksplozja kursu tego instrumentu potwierdzona kilkoma lukami wzrostowymi praktycznie uniemożliwiającymi dołączenie się do panującego trendu wzrostowego. Początek listopada to wyhamowanie i korekta dotychczasowych wzrostów.

 

Natgas – możliwe kierunki na najbliższe dni. Gdzie podłączyć się do panującego trendu?

NATGAS H4

Źródło: xStation

Na wykresie można zauważyć, że już dwukrotnie swingi kończone były formacjami odpowiednio głowy z ramionami (wrzesień 2019) i odwróconej głowy z ramionami (październik 2019). Obecnie być może również mamy do czynienia z tą formacją analizy klasycznej. Przebicie linii szyi na poziomie 2.56 może zepchnąć kurs w okolice 2.36-2.38 gdzie utworzyła się strefa wsparcia. Zbiega się ona ze zniesieniem 61.8% Fibo całego ruchu wzrostowego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo, wzmocnieniem możliwej strefy akumulacji jest zniesienie FE100% ostatniej najdłuższej korekty spadkowej, co może stanowić korektę pędzącą dla ewentualnego dalszego ruchu wzrostowego.

Oczywiście zanegowanie tworzącej się formacji RGR (wybicie czerwonej strefy w górę) potwierdza scenariusz wzrostowy bez głębszej korekty.