Podaż czy popyt. Inwestorzy w Bitcoina czekają na wzrost a jak będzie naprawdę?

0
645

Trend spadkowy 

Czy ruchy Bitcoina w ostatnim czasie są powtarzalne. Czy możemy przewidzieć kolejne spadki? 
Obecnie na Bitcoinie na interwale H4 możemy zaobserwować układ harmoniczny. Układ jest potwierdzony dodatkowym zewnętrznym mierzeniem Fibonacciego postaci Fe 127.2%, wcześniej mamy mierzenie Fe 100% jednak jest bardzo oddalone od wewnętrznych mierzeń Fibonacciego. Punkt “B” układu harmonicznego znajduję się na wysokości wewnętrznego mierzenia 50% co może oznaczać układ harmoniczny “BAT” lub “LEONARD”. Układy różnić się będą punktem zakończenia. Układ “LEONARD” kończy się na wewnętrzny mierzeniu 78.6% natomiast układ “BAT” swój koniec będzie miał na 88.6%. Klaster mierzeń jednak sprawia, że większe prawdopodobieństwo jest wypełnienia się układu harmonicznego “BAT”. Klaster mierzeń 127.2+88.6%+ okrągły poziom cenowy 6600$, może stać się silnym wsparciem dla ceny a tym samym barierą od której inwestorzy mogą  odbić się jak piłeczka kauczukowa od betonowej ściany. 

 

Podaż czy popyt. Inwestorzy w Bitcoina czekają na wzrost a jak będzie naprawdę?

BITCOIN H4

źródło: xStation

 

 

Bitcoin ciekawostki

Bitcoin (BTC) – to waluta, którą przesyłamy od osoby do osoby bez pośredników czyli p2p. Bitcoin to waluta zdecentralizowana, która nie podlega rządom, instytucjom ani bankom. Walutę możemy przechowywać na komputerze lub specjalnym portfelu sprzętowym również możemy przechowywać Bitcoiny na giełdach jednak jak pokazały ostatnie wydarzenia jest to bardzo niebezpieczne.

Transakcje na Bitcoinie  są zapisywane w publicznym i dostępnym dla każdego rejestrze. Każdy może zobaczyć dowolną operację, kwotę jaka została przelana oraz adres nadawcy i odbiorcy. Natomiast jest ukryty adres do kogo on należy. Tylko właściciel adresu ma do niego dostęp. Nikt inny nie może dysponować adresem prócz właściciela – potrzebny jest do tego klucz prywatny, który jest generowany wraz z adresem (kluczem publicznym).

 

 

Podaż czy popyt. Inwestorzy w Bitcoina czekają na wzrost a jak będzie naprawdę?
5 (100%) 2