Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Psychologia tradingu / inwestowania - co to jest?

Psychologia tradingu / inwestowania - co to jest?

Psychologia tradingu / inwestowania – czym jest?

Istnieją setki strategii inwestycyjnych, wykorzystujących analizę techniczną, analizę fundamentalną lub jedną i drugą. Okazuje się jednak, że najważniejsza jest psychologia inwestowania.

Psychologia tradingu i inwestowania jako sposób na to, jak osiągnąć sukces

Podstawą do długoterminowych zysków z inwestowania na rynkach finansowych jest nie tyle dobór odpowiedniej strategii i techniki gry, lecz nauka zarządzania ryzykiem (ang. risk management). Zarządzanie ryzykiem jest podstawą odpowiedzialnego zarządzania kapitałem bez względu na to, czy dokonuje się inwestycji w papiery wartościowe na giełdzie, kontrakty CFD, czy też uprawia się trading na rynku Forex. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem opiera się przede wszystkim na konsekwentności we wcześniej przyjętych planach inwestycyjnych. Podstawą tego jest zasada, aby zawsze trzymać się wcześniej ustalonego planu. Czasem jest to jednak niełatwe, a sposobem na osiągnięcie sukcesu może być wgłębienie się w tematykę psychologii inwestowania i psychologii tradingu.

Charakterystyka psychologii tradingu

Psychologia tradingu to – w ujęciu behawioralnym – zespół działań, mających na celu ograniczenie roli emocji przy procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Emocje odgrywają ogromną rolę w inwestowaniu. Przede wszystkim należy zaakceptować, że straty są nieodłącznym elementem inwestowania i tradingu. Akceptując porażki, łatwiej jest nie wpadać w różne niepożądane efekty psychologiczne, towarzyszące tradingowi.

Efekt Boga w tradingu

W psychologii tradingu za jeden z najczęściej występujących i jednocześnie za jeden z najbardziej destrukcyjnych efektów uchodzi tzw. efekt pewności, zwany także efektem Boga. Dotyczyć on może zarówno traderów rynku Forex, jak i indywidualnych inwestorów poruszających się na giełdach papierów wartościowych. Przyczyną efektu jest odnoszenie sukcesów. Za symptom efektu Boga uchodzi stan, w którym trader nieprzemyślanie (często nieświadomie) zawiera kolejne transakcje w uczuciu wyższej pewności siebie. Zapomina się wówczas, że prawdopodobieństwo sukcesu nowej pozycji nie jest skorelowane z sukcesem bądź stratą przeszłej pozycji.

Podstawowe emocje w tradingu

Do odniesienia sukcesu w tradingu przeszkodą stają się trzy podstawowe rodzaje emocji, które dotykają każdego tradera. Są nimi strach, chciwość i nadzieja. Obawiając się utraty kapitału, traderzy często zamykają pozycje, które mogą okazać się zyskowne. W zbytniej nadziei na zysk, nie zamykają z kolei pozycji stratnych, powodujący tym samym powiększanie się strat.

Rodzaje zleceń na giełdzie

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live