Ropa naftowa kontynuuje trend wzrostowy

0
217

Swing spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania ropy naftowej na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 12,5 USD.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 74,25 USD. Był to zarazem przełom lipca i sierpnia, który przyniósł wyraźną zmianę sentymentu na rynku ropy naftowej. Kurs przez trzy kolejne tygodnie budował swing spadkowy, na którym opieramy większość obecnego scenariusza technicznego.

Ropa naftowa kontynuuje trend wzrostowy

WTI H4

źródło: xStation

Głęboki opór

Widoczna fala wzrostowa osiąga właśnie głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6 fibo. Jest to współczynnik, który został wyznaczony z pomiaru całego swingu spadkowego.

Obserwujemy poziom cenowy 71,60 USD, na którym opiera się zaznaczona strefa podażowa. Optymalnym interwałem transakcyjnym powinien być interwał 1-godzinowy oraz 4-godzinowy.