Ropa w coraz ciaśniejszym przedziale

0
528

Po przetestowaniu clustra 78.6% + 127.2% (w okolicach okrągłego poziomu 55.00), o którym pisałem jakiś czas temu, nastąpiło odreagowanie w postaci spadków. Warto pamiętać, że istnieje szansa w około 60% na ponowny test tego zgrupowania poziomów Fibonacciego. Jeżeli spadki będą kontynuowane, to aktywacja popytu może nastąpić po przetestowaniu istotnej zapory geometrycznej.

Wspomniana potencjalna bariera wynika z geometrycznej korekty pędzącej (zielonego prostokąty) oraz szaroniebieskiej geometrycznej korekty prostej. Dodatkowym potwierdzeniem tych możliwych geometrii jest zielona strefa ZZB (zasady zmiany biegunów). Cały ten obszar znajduje się w okolicach poziomu cenowego 51.00.

Po zaksięgowaniu tych poziomów, istnieje szansa na powrót do wzrostów i próbę ataku ostatnich maksimów z H4/D1.

Ropa WTI, interwał H4

Ropa w coraz ciaśniejszym przedziale

W przypadku odreagowania w postaci wzrostów, na interwale H1 również istnieje szansa na powstanie struktury 1:1. Jeśli siła byków wzrośnie, to możliwy jest test czerwonego układu geometrycznego, którego zakończenie znajduje się w pobliżu współczynnika 61.8%, w różowej strefie ZZB, na wysokości poziomu cenowego 53.88.

Przed testem tej geometrii może nastąpić markowanie ceny (sztuczny popyt), w celu zmylenia niedoświadczonych traderów.

W przypadku wybicia nowych dołków, należy zaktualizować położenie drugiego prostokąta, aby jego podstawa posiadała aktualne położenie na wykresie.

Ropa WTI, interwał H1

Ropa w coraz ciaśniejszym przedziale

Zapamiętaj!

Geometryczne korekty pędzące stanowią dobrą okazję inwestycyjną w silnych impulsach.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynik.