Ropa WTI: spadki po wybiciu trójkąta zniżkującego do korekty AB=CD?

0
477

Po środowych danych dotyczących zapasów ropy naftowej widzimy ciągłe spadki na Ropie WTI. Może nastąpić ich kontynuacja. Warto spojrzeć na interwał M30/M15. Gołym okiem widać, że tworzy się klasyczny trójkąt zniżkujący. Jego wybicie (wraz ze strefą, w której występują knoty) może otworzyć drogę do dalszych spadków. Jeżeli rejon cenowy 52.80-52.75 zostanie pokonany, reakcja spadkowa może nabrać na dynamice.

Ropa WTI, interwał M15

Ropa WTI: spadki po wybiciu trójkąta zniżkującego do korekty AB=CD?

Jeżeli pierwszy wariant spełni się, spadki mogą wyhamować dopiero w okolicach kursu 52.30. Na tej wysokości znajduje się istotna techniczna strefa – ZZB (zasady zmiany biegunów). Dodatkowo wypada tutaj najsilniejszy współczynnik wewnętrzny Fibonacciego – 61.8% oraz zakończenie klasycznej korekty prostej AB=CD (geometria rynkowa). Te techniczne zgrupowanie istotnych poziomów może stanowić solidną zaporę popytową, po przetestowaniu której jest szansa na kolejną aktywację popytu na Ropie WTI.

Ropa WTI, interwał H1

Ropa WTI: spadki po wybiciu trójkąta zniżkującego do korekty AB=CD?

Zapamiętaj!

Bardzo często analiza klasyczna współgra z geometrią i harmonią rynkową.

Więcej takich artykułów znajdziesz na: http://www.fiboteamschool.pl/blog/


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.