Rynki o poranku

0
436

SP500 M30/H1 – znajdujemy się właśnie na wysokości strefy ZZB. Ważne geometryczne wsparcie to wciąż okolice 2063 (punkt „D” korekty pędzącej). Statystycznie rynek w 60% daje drugą szanse – warto zatem pamiętać o możliwości wystąpienia podwójnego dna. 

Rynki o poranku

DAX H4/D1 – walczymy z intraday’owym wsparciem z okolic 10 800. Kolejny przystanek to okolice 10 674 – zielona strefa ZZB. Najbliższa strefa podażowa to okolice ClustraFibo 61,8%+161,8% (czerwona ramka). 

Rynki o poranku

Ważnym momentem będzie atak ceny bezpośrednio na cluster Fibo 11 250.

SILVER H4 – podwójne dno na wysokości głębokiego wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 78,6%. ~14,47. Opór wynikający z „overbalance” ostatnich spadków to okolice 14,75 

Rynki o poranku


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.