Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Overbalance - co to jest?

Overbalance - co to jest?

Overbalance – co to jest?

Obligatoryjną umiejętnością tradera dla stosowania strategii overbalance jest zdolność do wyznaczania linii trendu. Przydaje się także doświadczenie w zakresie stosowania analizy technicznej.

Podstawowe założenia metody overbalance

Metoda overbalance to strategia lub węższym zakresie technika inwestycyjna, która jest przeznaczona do stosowania przede wszystkim na rynku Forex i przy handlu kontraktami na różnicę kursową (kontrakty CFD). Overbalance zakłada porównywanie zasięgów poszczególnych korekt w trendach. Warto przypomnieć na marginesie, że dla trendów wzrostowych korektami będą ruchy spadkowe, z kolei dla trendów spadkowych – ruchy wzrostowe.
Korekty w trendzie są najistotniejszym elementem tej strategii. Overbalance zakłada, że należy wyznaczyć największą korektą w dotychczas obowiązującym trendzie, a następnie jej zasięg porównać i oszacować wystąpienie następnych korekt.

Overbalance jako metoda sygnałowa

W sytuacji, gdy wyznaczona największa korekta dla aktualnego trendu przebija poziom wcześniejszej największej korekty, to wówczas może to być istotnym sygnałem mówiącym, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany trendu – z trendu wzrostowego na trend spadkowy i odwrotnie.
Należy przy tym dodać, że tym efektywniejsza staje się metoda overbalance (efektywność w tej sytuacji może być mierzona poprzez stosunek liczby wygenerowanych poprawnych sygnałów względem fałszywych sygnałów), im wyższy interwał czasowy obejmuje. Wynika to z faktu, że mikro trendy są bardziej nieprzewidywalne i bardziej podatne zmianom względem trendów głównych.

Overbalance i price action – połączenie idealne?

Wielu traderów i inwestorów uważa, że wyznaczając trendy, szacując jego zmiany i dalsze największe korekty, najlepiej posługiwać się metodą price action. Price action to metoda „czystego wykresu”, w której liczą się przede wszystkim ruchy cen. Dzięki stosowaniu price action możliwe jest dostrzeżenie nowego trendu w paradoksalnie prostszy sposób – umysł koncentruje się wówczas na odnajdywaniu poszczególnych fal korekt na wykresie, nie będąc zaabsorbowanym dodatkowymi wskaźnikami analizy technicznej, które mogą zaburzyć obraz przy strategii overbalance.

Co to jest overtrading?

Live