Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Overbalance - co to jest?

Overbalance - co to jest?

Overbalance – co to jest?

Obligatoryjną umiejętnością tradera dla stosowania strategii overbalance jest zdolność do wyznaczania linii trendu. Przydaje się także doświadczenie w zakresie stosowania analizy technicznej.

Podstawowe założenia metody overbalance

Metoda overbalance to strategia lub węższym zakresie technika inwestycyjna, która jest przeznaczona do stosowania przede wszystkim na rynku Forex i przy handlu kontraktami na różnicę kursową (kontrakty CFD). Overbalance zakłada porównywanie zasięgów poszczególnych korekt w trendach. Warto przypomnieć na marginesie, że dla trendów wzrostowych korektami będą ruchy spadkowe, z kolei dla trendów spadkowych – ruchy wzrostowe.
Korekty w trendzie są najistotniejszym elementem tej strategii. Overbalance zakłada, że należy wyznaczyć największą korektą w dotychczas obowiązującym trendzie, a następnie jej zasięg porównać i oszacować wystąpienie następnych korekt.

Overbalance jako metoda sygnałowa

W sytuacji, gdy wyznaczona największa korekta dla aktualnego trendu przebija poziom wcześniejszej największej korekty, to wówczas może to być istotnym sygnałem mówiącym, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany trendu – z trendu wzrostowego na trend spadkowy i odwrotnie.
Należy przy tym dodać, że tym efektywniejsza staje się metoda overbalance (efektywność w tej sytuacji może być mierzona poprzez stosunek liczby wygenerowanych poprawnych sygnałów względem fałszywych sygnałów), im wyższy interwał czasowy obejmuje. Wynika to z faktu, że mikro trendy są bardziej nieprzewidywalne i bardziej podatne zmianom względem trendów głównych.

Overbalance i price action – połączenie idealne?

Wielu traderów i inwestorów uważa, że wyznaczając trendy, szacując jego zmiany i dalsze największe korekty, najlepiej posługiwać się metodą price action. Price action to metoda „czystego wykresu”, w której liczą się przede wszystkim ruchy cen. Dzięki stosowaniu price action możliwe jest dostrzeżenie nowego trendu w paradoksalnie prostszy sposób – umysł koncentruje się wówczas na odnajdywaniu poszczególnych fal korekt na wykresie, nie będąc zaabsorbowanym dodatkowymi wskaźnikami analizy technicznej, które mogą zaburzyć obraz przy strategii overbalance.

Co to jest overtrading?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live