Sytuacja na złocie po wybiciu nowych szczytów

0
565

W ostatnim czasie na rynku XAUUSD zostały wybite nowe szczyty. Najbliższa potencjalna zapora podażowa znajduje się na wysokości kursu 1261.90. Na interwale H4 wypada tam zniesienie 161.8%, które jest jednym z najsilniejszych współczynników Fibonacciego. Dodatkowo z tym poziomem grupuje się zakończenie górnej linii kanału trendowego. Cechą charakterystyczną, opisywanego w tym wpisie instrumentu finansowego jest to, że reaguje bardzo techniczne na zniesienia 61.8% oraz 161.8%. Po zaksięgowaniu wspomnianego współczynnika zewnętrznego, możliwe będzie odreagowanie w postaci spadków. Warto dodać, że 161.8% stanowi bardzo często zakończenie silnych impulsów.

Złoto, interwał H4

Sytuacja na złocie po wybiciu nowych szczytów

Jeżeli nastąpi odreagowanie w postaci spadków, są szanse na reakcję techniczną po zaksięgowaniu potencjalnej geometrycznej korekty pędzącej. Ten setup tworzy się na interwale H1. Zakończenie tej struktury geometrycznej wypada w okolicach poziomu 1243. Zielony układ geometryczny będzie bronił całego impulsu wzrostowego. Dodatkowymi potwierdzeniami są:

  • zniesienie 38.2% (które świetnie się sprawdza z korektami pędzącymi);
  • techniczna strefa wsparcia (ZZB – zasada zmiany biegunów).

Po przetestowaniu setupu geometrycznego może uaktywnić się ponownie bardzo silny popyt na tym rynku.

Złoto, interwał H1

Sytuacja na złocie po wybiciu nowych szczytów

Zapamiętaj!

Geometryczne korekty pędzące stanowią dobre okazje rynkowe w silnych impulsach.

Więcej takich artykułów znajdziesz na: http://www.fiboteamschool.pl/blog/


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.