Wieloletnie poziomy wsparć na wykresie euro i funta

0
150

Szeroka perspektywa

Wykres w interwale tygodniowym prezentuje ruch ceny od lutego 2016 roku. Przez niemal 6 lat każde zejście do poziomu 0.8300 skutkowało mniejszą lub większą reakcją wzrostową. Obecna świeca tygodniowa również jest kolejnym testem wieloletnich poziomów wsparcia na wykresie EURGBP. Poziom ten nie jest przypadkowy, pokrywa się z mierzeniem 61.8 całego ruchu wzrostowego. Ponadto pomiar dwóch ostatnich największych korekt wyznacza dwa zniesienia zewnętrzne 161.8 i 127.2 około 30 pipsów od okrągłego poziomu 0.8300. Cała akcja cenowa od końca marca 2021 przypomina kształtem równoległy spadkowy kanał cenowy. Obecnie testowane jest jego dolne ograniczenie.

Wieloletnie poziomy wsparć na wykresie euro i funta

EURGBP W1

Źródło: xStation

Klaster dwóch mierzeń zewnętrznych

Przechodząc na interwał H4 również możemy wyznaczyć klaster dwóch mierzeń zewnętrznych wynikających z pomiaru korekt wzrostowych. Ostatnie dwie świece H4 tworzą formację objęcia hossy. Minima ostatnich trzech dołków można połączyć linią trendu. Wszystkie wymienione czynniki mogą świadczyć o próbie odreagowania spadków zarówno z krótszego jak i z dłuższego interwału czasowego. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze, że ewentualne rozgrywanie pozycji długich jest grą przeciw trendowi i impetowi spadkowemu.

Wieloletnie poziomy wsparć na wykresie euro i funta

EURGBP H4

Źródło: xStation