Z serii BEFORE/AFTER FxRoom – warianty na Złocie

0
505

Wykres 1. FxRoom
Złoto – KOMENTARZ + WYKRES BEFORE

Z serii BEFORE/AFTER FxRoom   warianty na Złocie

Wykres 2. FxRoom
Złoto – KOMENTARZ + WYKRES BEFORE

Z serii BEFORE/AFTER FxRoom   warianty na Złocie

Wykres 3. FxRoom
Złoto – WYKRES AFTER

Z serii BEFORE/AFTER FxRoom   warianty na Złocie

Na rynku złota zostały zrealizowane 2 warianty. Rynek zareagował na przedstawione układy geometryczne w sumie na ponad 370 punktów. Po zaksięgowaniu czerwonej geometrii miały miejsce spadki na ponad 200 punktów, a po teście zielonej struktury geometrycznej powstały wzrosty na ponad 170 punktów. W dalszym ciągu istnieje szansa na ponowny test tych układów geometrycznych.

Zapamiętaj!

Geometryczne korekty pędzące stanowią dobrą okazję inwestycyjną w silnych impulsach.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.