Czy trwalsze wzrosty na gazie są możliwe? Ważne poziomy w grze

0
869

Konsolidacja na wsparciu – wykres D1

Patrząc na wykres dzienny NATGASu kurs porusza się od kilku dni w okolicach głębokiego poziomu 88.6% Fibo całego ruchu wzrostowego trwającego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo znajduje się w pobliżu zniesienie zewnętrzne 161.8% korekty wzrostowej wzmacniając wagę poziomu. Dla popytu jest to ostatnia okazja na trwalsze odbicie. Od sierpniowych dołków możemy wyrysować linię trendu, która dwukrotnie powstrzymywała spadki (w październiku i na początku grudnia – zielone strzałki), a następnie została przetestowana od dołu jako linia oporu (czerwona strzałka). To pogłębiło spadki o dalsze 10%.

 

Czy trwalsze wzrosty na gazie są możliwe? Ważne poziomy w grze

NATGAS – D1

Źródło: xStation

 

Czy popularna formacja cenowa znów się powtórzy?

Przechodząc na zagęszczony nieco wykres H4 możemy dopatrzeć się czterech miejsc, w których znana formacji RGR lub oRGR (głowy z ramionami lub odwróconej głowy z ramionami) zmieniała kierunek trendu w średnim terminie. Obecny układ jest nieco rozciągnięty w czasie, ale wciąż istnieje szansa na taki scenariusz. Aby do tego doszło muszą być pokonane poniższe poziomy oporu:

– linia szyi ewentualnej formacji oRGR wzmocniona równością korekt AB=CD oraz zniesieniem 38.2 ostatniego ruchu spadkowego – poziomy 2.19-2.20;

– podwójne phi czyli zniesienie 61.8 oraz wydłużenie 161.8 korekty wzrostowej – ten poziom wydaje się być silniejszy ze względu na „mocniejsze” współczynniki Fibonacciego; dodatkowo mamy tu projekcję 1:1 ostatniej korekty (niebieski prostokąt – nie jest to największa korekta w tym trendzie) – poziom ok. 2.26.

 

Czy trwalsze wzrosty na gazie są możliwe? Ważne poziomy w grze

NATGAS – H4

Źródło: xStation

 

Powyższe poziomy oporu można potraktować jako krótkoterminowe okazje do zajęcia shortów będąc zgodnymi z trendem wyższego rzędu. Trzeba jednak mieć na uwadze charakterystykę tego instrumentu czyli częste luki cenowe stanowiące ryzyko w inwestycji. Pokonanie powyższych oporów oraz wybicie kanału cenowego może dać szansę na wzrosty w średnim terminie.