Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Kanały cenowe - czym są?

Kanały cenowe - czym są?

Czym są kanały cenowe?

Analiza ruchów cen może opierać się na analizie poszczególnych świec japońskich, ale dużo efektywniejsze staje się obserwowanie całych kanałów cenowych. Na czym polegają?

Kanały cenowe

Jedną z podstawowych narzędzi analizy technicznej jest tworzenie kanałów cenowych. Pomocne przy tym będą ogólnodostępne narzędzia analizy technicznej (zarówno darmowe, jak i płatne), jak i po prostu indywidualna umiejętność wyznaczania kanałów cenowych.

Kanały cenowe to pewne spektrum wartości cenowych, po których w danym interwale czasowym porusza się cena obserwowanego instrumentu. Umiejętność wyznaczania kanałów cenowych przydaje się zarówno osobom, które inwestują na rynku handlu walutami Forex, handlują kontraktami na różnicę cenową (kontrakty CFD), jak i obracają kapitałem na rynkach papierów wartościowych.

W jaki sposób wyznacza się kanały cenowe?

Klasyczne kanały cenowe składają się z dwóch linii kanału – linii górnej i linii dolnej. Pierwsza z nich, linia górnego ograniczenia, jest linią poruszającą się po szczytowych, górnych momentach ceny w danym czasie. Adekwatnie linia dolnego ograniczenia porusza się po tzw. dołkach. Połączone ze sobą linie tworzą zakres danego kanału cenowego i są bardzo pomocne do wyznaczania linii trendu. Jednym ze sposobów na wyznaczenie linii trendu jest stworzenie prostej średniej (lub skorzystanie z gotowego narzędzia analizy) wartości linii górnej i dolnej kanału.

Dzięki kanałom cenowym w bardzo łatwy sposób dostrzec można główny trend, który dominuje w danym interwale czasowym. Ze względu na to, że prawdopodobieństwo kontynuacji trendu przy silnym trendzie jest statystycznie wyższe, niż prawdopodobieństwa zmiany trendu, warto wykorzystywać kanały cenowe do inwestowania zgodnie z ruchem cen, nie przeciwko nim. Warto także podkreślić, że kanały cenowe mogą być stosowane same w sobie, jak i być wspomagane innymi narzędziami analizy technicznej. Słynnym połączeniem jest używanie kanałów cenowych, wstęg Bollingera, oscylatora stochastycznego i wskaźnika siły względnej RSI.

W przeciwieństwie do niektórych narzędzi analizy technicznej kanały cenowe wyznacza się w bardzo prosty sposób, a przy tym są niezwykle pomocne.

Kanały cenowe – na czym polegają?

W zakresie analizy technicznej wyróżnić można wiele sposób na wyznaczanie trendów na wykresach spółek, par walutowych na rynku Forex, surowców i wszystkich notowanych instrumentów finansowych. Jednym ze sposobów są kanały cenowe.
Podstawowym celem wyznaczania kanałów cenowych jest uzyskanie linii trendu. Kiedy staje się to możliwe? Kanały cenowe oszacowuje się na podstawie poziomów wsparcia i poziomów oporu, a także na podstawie tzw. szczytów i dołków. Poziomy oporów i szczyty świec japońskich na wykresach będą fundamentem linii górnego ograniczenia kanału cenowego. Dołki i poziomy wsparcia – analogicznie – będę podstawą linii dolnego ograniczenia. Dzięki temu możliwe jest graficzne wyznaczenie kanału cenowego, a także poprowadzenie środkowej linii kanału – czyli średniej statystycznej z przeciwstawnych powyższych punktów górnych i dolnych.

Ważne narzędzia analizy technicznej

Wyznaczanie kanałów cenowych jest zasadniczo podstawową czynnością każdego tradera, inwestującego na rynku Forex. W przypadku inwestorów zajmujących się handlem papierami wartościowymi na giełdzie, kanały cenowe również mogą być bardzo przydatne, lecz zwykle przy badaniu dłuższych trendów – w dłuższych horyzontach czasowych niż jedno bądź kilkudniowych. Tworzenie kanałów cenowych zwiększy prawdopodobieństwo dokonywania właściwych decyzji inwestycyjnych.

Co to jest formacja objęcia hossy?

Live