Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Formacja flagi - co to jest?

Formacja flagi - co to jest?

Co to jest formacja flagi?

Formacja flagi zaliczana jest do najbardziej wiarygodnych formacji analizy technicznej. Umiejętność jej dostrzeżenia i wykorzystania przydaje się zarówno traderom na rynku Forex, jak i inwestorom giełdowym.

Formacja flagi jako formacja kontynuacji trendu

Formacja flagi najczęściej traktowana jest jako formacja kontynuacji trendu. Zwykle występuje po dłuższych ruchach głównego trendu. Pod względem mechaniki popytu i podaży pojawienie się formacji flagi sugeruje, że występuje chwilowe spowolnienie i niezdecydowanie inwestorów. Często jednak, jako formacja kontynuacji trendu, w trendzie wzrostowym oznacza chwilowe zatrzymanie się ceny. Wybicie z formacji górą przy trendzie wzrostowym jest zdecydowanym potwierdzeniem kontynuacji trendu byka.

Podobnie, jak w przypadku formacji chorągiewki i formacji klina, w trakcie kształtowania się flagi wolumen stopniowo maleje. Jest to związane z powyżej wspomnianym, chwilowym niezdecydowaniem się rynku. Warto też podkreślić, że formacja flagi może kształtować się nawet przez kilka tygodni (zwłaszcza na mniej płynnych walorach niż waluty, np. takich, jak papiery wartościowe).

Formacja odwrócenia trendu

W trendzie spadkowym kształtowanie się flagi może oznaczać odwrócenie trendu, jednakże może to być odwrócenie tylko chwilowe. Po upływie czasu i znacznym zmniejszeniu się wolumenu wybicie z formacji dołem będzie oznaczało kontynuację trendu spadkowego, zaś wybicie górą – odwrócenie trendu.

Najbardziej charakterystyczną odmianą flagi, która w trendzie wzrostowym definitywnie wiąże się z temporalnymi spadkami, jest flaga pochyła, zwana także flagą ukośną. Zwykle jej zakres stosunkowo łatwo przeanalizować za pomocą kanałów cenowych i poziomów wsparć oraz poziomów oporu. Formowanie się flagi pochyłej oznacza chwilowy spadek zainteresowania inwestorów lub traderów danym instrumentem, a co się z tym wiąże – dominacją rynku niedźwiedzia i spadkiem ceny. Podobnie jednak do flagi zapowiadającej dalsze wzrosty, obydwie formacje są rozłożone w czasie i zwykle nie dzieją się bardzo dynamicznie.

Co to jest formacja chorągiewki?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live