Złoto i srebro pod presją sprzedających. Co dalej z metalami szlachetnymi?

0
1038

Złoto i srebro traktowane są jako bezpieczne aktywa na wypadek spowolnienia gospodarczego, zawirowań w gospodarcze czy niepewnej sytuacji na rynkach. Inwestycja w te aktywa jest również zabezpieczeniem przed rosnącą inflacją. Stanowi wreszcie sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów i traderów.

W długim terminie z interwału tygodniowego oba instrumenty poruszają się w trendzie wzrostowym. Obecnie trwa korekta spadkowa. Zasadne jest więc szukanie na wykresie miejsc do wejścia w pozycję długą zgodnie z panującym trendem wyższego rzędu.

WYKRES ZŁOTA D1

Na wykresie złota w interwale D1 widoczna jest sekwencja coraz niższych szczytów i dołków sugerujących panujący w średnim terminie trend spadkowy. Pomiar zniesień Fibo wykonano z ostatniego silnego impulsu wzrostowego zapoczątkowanego w sierpniu 2019. Po ustanowieniu szczytu na początku września kurs zniżkował by przetestować zniesienie 61,8% na początku października. Następnie doszło do utworzenie formacji trójkąta zwyżkującego, który został wybity dołem silnymi świecami podażowymi. Listopadowa korekta wzrostowa przybrała postać klina zwyżkującego (lepiej widocznego z niższych interwałów) i obecnie kurs będzie prawdopodobnie testował lokalne dołki z 12.11.2019. Lokalną linię wsparcia zaznaczono przerywaną zieloną linią.

Po jej przebiciu okazji do kupna można szukać niżej w okolicach 1420$, gdzie znajduje się zniesienie 88,6% Fibo, tworząc formację harmoniczną FT Pattern. Dodatkowo poziom ewentualnej akumulacji złota jest potwierdzony korektą 1:1, tworząc klaster Fibonacciego.

Złoto i srebro pod presją sprzedających. Co dalej z metalami szlachetnymi?

GOLD D1

Źródło: xStation

 

WYKRES SREBRA D1

Srebro zachowuje się podobnie jak złoto, tworząc sekwencje niższych szczytów i dołków. Po reakcji na poziom 50% Fibo kurs zmierza dalej na południe. Na wykresie widoczne są dwie klasyczne formacje flagi świadczące o wzrostowych korektach i panującym trendzie spadkowym w średnim terminie. Jeśli kurs zdoła przebić przerywaną zieloną linię stanowiącą ZZB, prawdopodobnie będzie zmierzał w kierunku zniesienia 78,6%. Tam czeka klaster w postaci formacji harmonicznej Leonarda oraz korekta 1:1. W związku z tym okolice 15.50-15.60$ mogą być okazją do zajęcia pozycji kupna.

 

Złoto i srebro pod presją sprzedających. Co dalej z metalami szlachetnymi?

SILVER D1

Źródło: xStation

Oczywiście ze względu na interwał czasowy D1, wypełnienie tego scenariusza będzie rozłożone w czasie. Przed zajęciem pozycji należy poczekać na potwierdzenie w postaci prowzrostowej świecy lub formacji świecowej.