Reakcja na jenie, zewnętrzne zniesienia na celowniku

0
153

Gartley na CADJPY

Godziny wieczorne przynoszą reakcję ceny na zniesieniu 78.6 a tym samym wypełnienie formacji Gartleya na CADJPY w interwale 4-godzinowym. Poziom 91.170 jest dodatkowo wzmocniony zewnętrznym zniesieniem 161.8 fali BC. Biorąc pod uwagę ostatnią akcję cenową na zasadzie impuls wzrostowy-korekta spadkowa, nie jest wykluczony atak na głębsze ze zniesień czyli 88.6. Wypełniłoby to układ FT Pattern. Ponadto, tym co może wzmocnić strefę 91.35-91.40 jako ewentualny opór, to prawe ramię potencjalnej formacji głowy z ramionami.

Reakcja na jenie, zewnętrzne zniesienia na celowniku

CADJPY H4

Źródło: xStation

Dwa zewnętrzne zniesienia Fibo

Wyraźny trend wzrostowy na parze USDJPY. Tworzone są coraz wyższe szczyty i dołki. Kolejnej reakcji spadkowej możemy się spodziewać w obszarze 115.83-115.90. Znajduje się tam zgrupowanie dwóch silnych zniesień zewnętrznych 161.8, które tworzą strefę podażową. W związku z panującym trendem wzrostowym wyższego rzędu, ewentualna reakcja na ten poziom miałby charakter korekty spadkowej.

Reakcja na jenie, zewnętrzne zniesienia na celowniku

USDJPY H4

Źródło: xStation

Czy dojdzie do wypełnienia RGR-a na EURJPY?

Ciekawie prezentuje się sytuacja na EURJPY w interwale dziennym. Poziom 128.00 został kolejny raz wybroniony i trwa reakcja wzrostowa. Scenariusz, jaki możemy wyznaczyć, to dojście do zniesienia 50% ostatniego swingu spadkowego, utworzenie prawego ramienia formacji głowy z ramionami i kontynuacja trendu spadkowego w kierunku zniesienia 61.8 i 78.6 z większego mierzenia fali wzrostowej (zielone strzałki).

Reakcja na jenie, zewnętrzne zniesienia na celowniku

EURJPY D1

Źródło: xStation